De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen sterk voor overdrachtswerk

een kwalitatief onderzoek naar de huidige overdrachtsprocedure tussen logopedisten van Adrz en hun collega's in de GRZ en MSR in Zeeland

Open access

Rechten:

Samen sterk voor overdrachtswerk

een kwalitatief onderzoek naar de huidige overdrachtsprocedure tussen logopedisten van Adrz en hun collega's in de GRZ en MSR in Zeeland

Open access

Rechten:

Samenvatting

Inleiding
Dit onderzoek focust op de ervaringen van logopedisten die werkzaam zijn binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en de medisch specialistische revalidatiezorg (MSR) met betrekking tot de overdrachten die zij ontvangen van logopedisten van het Adrz. Jaarlijks houden ongeveer 40.000 mensen blijvende beperkingen over na hersenletsel. Deze personen worden opgenomen in het ziekenhuis en kunnen te maken krijgen met afasie, dysartrie en/of dysfagie. Logopedisten spelen een cruciale rol in het ziekenhuis bij het onderzoeken en behandelen van spraak-, taal- en slikproblemen na hersenletsel. Het beloop van patiënten na ziekenhuisopname, revalidatietrajecten en de overdracht van patiënten worden beschreven als essentiële onderdelen van de zorg. Problemen rondom de overdracht, zoals miscommunicatie en gebrek aan standaardisatie worden aangestipt, wat de noodzaak van verbetering benadrukt. Dit onderzoek richt zich op het identificeren van uitdagingen in het overdrachtsproces tussen logopedisten in verschillende zorginstellingen, met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Methode
Dit onderzoek is opgezet als een kwalitatief onderzoek. De gegevens werden verzameld door middel van semigestructureerde interviews. In totaal zijn er vijf interviews gehouden met logopedisten die werkzaam zijn binnen de GRZ of MSR in Zeeland. De interviews hadden tot doel om in kaart te brengen wat de ervaringen van de logopedisten zijn met betrekking tot de overdrachten. En om mogelijke verbeterpunten te identificeren. De interviews werden opgenomen en vervolgens getranscribeerd. Daarna werden de resultaten geanalyseerd met behulp van thematische analyse, waarbij de antwoorden met elkaar werden vergeleken.

Resultaten
De resultaten worden vormgegeven aan de hand van thema’s die uit de interviews naar voren zijn gekomen. Per thema zijn de reacties van de participanten verwerkt en met elkaar vergeleken. De thema’s die naar voren kwamen waren: timing van de overdracht, inhoud van de overdracht, alternatieve manieren van overdracht, opbouw van de overdracht en voordelen van efficiënte overdrachtsprocedure.

Conclusie
Over het algemeen waren alle participanten tevreden met de bestaande overdrachtsprocedure, waarin alle noodzakelijke informatie voor behandeling wordt beschreven. Er zijn echter verschillende meningen over de timing en opmaak van de overdracht. Sommige logopedisten ondervinden problemen met de tijdige ontvangst van de overdracht, wat de planning en zorgkwaliteit kan beïnvloeden. Anderen hebben een voorkeur voor beknopte en gestructureerde overdrachten om efficiënter te kunnen werken. Op basis van deze bevindingen worden verschillende verbeteringen voorgesteld, zoals het optimaliseren van de timing, omvang en opmaak van documenten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
OpleidingLogopedie
AfdelingIVG
PartnerAdrz
Datum2024-05-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk