De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eindevaluatie Samen voor Zuid

in het kader van kennis-gedreven werken aan bevordering van arbeidsparticipatie op Rotterdam-Zuid 2018-2023 (KNAPRZ)

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Eindevaluatie Samen voor Zuid

in het kader van kennis-gedreven werken aan bevordering van arbeidsparticipatie op Rotterdam-Zuid 2018-2023 (KNAPRZ)

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De gemeente Rotterdam, het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en samenwerkingspartners hebben via het programma ‘Samen voor Zuid’ in de periode 2019-2022 geïnvesteerd in de verbetering van de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers in Rotterdam-Zuid. Het programma beoogde om mensen die bijstand ontvangen integraal te stimuleren en te ondersteunen om naar vermogen mee te doen op de arbeidsmarkt en belemmeringen aan te pakken die arbeidsparticipatie in de weg staan. De ambitie was om op deze manier het percentage bijstandsafhankelijkheid van de bevolking te verlagen naar het niveau van de rest van Rotterdam en de arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking te vergroten.
Samenhangend met ‘Samen voor Zuid’ is in september 2019 het vierjarige onderzoeksprogramma ‘Kennis-gedreven werken aan bevordering van arbeidsparticipatie op Rotterdam-Zuid’ (KNAP’RZ) van start gegaan. Het doel van dit onderzoeksproject was om zicht te krijgen op de uitvoering van het programma ‘Samen voor Zuid’, de opbrengsten in kaart te brengen en - waar mogelijk - aanbevelingen te doen ter verbetering van de uitvoering en de resultaten. Daarnaast zette KNAP’RZ in op het versterken van de lerende organisatie van Samen voor Zuid door het organiseren van reflectiebijeenkomsten, scholingsbijeenkomsten en leertafels voor medewerkers van Samen voor Zuid.
Het programma ‘Samen voor Zuid’ is op 31 december 2022 geëindigd. In deze eindevaluatie staan de volgende drie onderzoeksvragen centraal:
1. Wat zijn de resultaten van het programma ‘Samen voor Zuid’?
2. Hoe kunnen deze resultaten worden verklaard?
3. Welke lessen zijn er voor de belangrijkste stakeholders te trekken uit het programma ‘Samen voor Zuid’?

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
LectoraatKenniscentrum Talentontwikkeling
Datum2023-11-15
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk