De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Methode voor het opstellen van een gebiedsvisie

Rechten:

Methode voor het opstellen van een gebiedsvisie

Rechten:

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is om projectgroepen binnen de gemeenten die belast zijn met het opstellen van een gebiedsvisie een methodiek aan te reiken die als basis kan dienen bij het opstellen van een gebiedsvisie. Een gebiedsvisie is een document waarin de ontwikkelingsambities voor een bestaand stedelijk gebied op de middellange termijn staan. Het geeft aan welke doelen aan het einde van de periode gerealiseerd moeten zijn. Het opstellen van een gebiedsvisie geeft aanleiding tot een dialoog met betrokkenen in het gebied over de toekomst ervan. De visie kijkt daarmee verder dan het tot dan toe gevolgde gemeentelijk beleid. Een grote meerwaarde van de gebiedsvisie zit niet alleen in het eindproduct, maar ook in het proces tot het vaststellen ervan. Het participeren van de bewoners en andere belanghebbenden in het gebied is dan ook een kwaliteitsvereiste voor het opstellen van de gebiedsvisie. Deze methodiek kan gebruikt worden om het proces dat projectgroepen zullen moeten doorlopen, vorm te geven. Bij dit onderzoek is de volgende probleemstelling leidend: Welke processtappen moet een gemeente zetten om zo efficiënt mogelijk het proces te doorlopen en een zo waardevol mogelijke gebiedsvisie te krijgen? Als onderzoekmethode zijn o.a. een gebiedsvisie van de gemeente Leiden en drie van andere gemeenten geanalyseerd. De informatie is, naast literatuur- en dossieronderzoek ook verkregen door middel van het houden van interviews met sleutelfiguren en het bijwonen van vergaderingen en bijeenkomsten die betrekking hadden op de gebiedsvisie voor De Waard in Leiden. Op basis van de methode en de bijbehorende adviezen wordt een advies gegeven voor het vervolg van het proces voor het opstellen van een gebiedsvisie voor De Waard.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
OpleidingRuimtelijke Ordening & Planologie
InstituutIGO
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk