De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Structuur en uniformiteit in de projectbeheersing van Mourik Groot-Ammers

faalkostenreductie in geïntegreerde contracten door structuur en uniformiteit binnen de werkvoorbereiding

Rechten:

Structuur en uniformiteit in de projectbeheersing van Mourik Groot-Ammers

faalkostenreductie in geïntegreerde contracten door structuur en uniformiteit binnen de werkvoorbereiding

Rechten:

Samenvatting

Het afgelopen decennium is de ontwikkeling en het gebruik van de geïntegreerde contracten in de GWW uitzonderlijk snel gegaan. Het meest gebruikte geïntegreerde contract is het Design & Construct contract. Het gebruik van deze contractvorm biedt de opdrachtnemer de kans om zijn uitvoeringskennis te integreren in het ontwerp om zodoende de kosten van het eindproduct omlaag te brengen. Het gevolg van de overdracht van taken en hiermee de verantwoordelijkheden van opdrachtgever naar opdrachtnemer, is dat opdrachtnemer een aantal nieuwe aspecten moet beheersen. Waar opdrachtnemer bij de traditionele contractvorm de aspecten Tijd, Geld en kwaliteit kent, worden deze bij de geïntegreerde contracten uitgebreid met de aspecten Informatie en Organisatie. Heel belangrijk voor opdrachtnemer en opdrachtgever zijn de risico‟s die deze aspecten kennen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn hun organisaties dusdanig aan het inrichten, om optimaal aan te sluiten op deze contractvorm. Het optreden van risicos heeft een negatief effect op de beheersaspecten, waardoor vaak kosten en tijd overschreden worden. Kosten die ontstaan uit het optreden van niet (voldoende) beheerste risico‟s zijn faalkosten. Dit onderzoek heeft als doelstelling een advies te formuleren ten behoeve van een efficiëntere inrichting van beheersprocessen. Dat wordt gedaan door middel van het inventariseren van de bestaande processen en de knelpunten hierin en op basis hiervan een uitgangssituatie bepalen. Op basis van deze uitgangssituatie worden concrete adviezen voorgesteld voor een efficiënte projectbeheersing en reductie van faalkosten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
OpleidingCiviele Techniek
InstituutIGO
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk