De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ernstig verwijtbare gedragingen aan de werknemerszijde en het recht op transitievergoeding als onderdeel van een eventuele afvloeiingsregeling

Rechten:

Ernstig verwijtbare gedragingen aan de werknemerszijde en het recht op transitievergoeding als onderdeel van een eventuele afvloeiingsregeling

Rechten:

Samenvatting

In juli 2015 is het ontslagrecht, door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (hierna: Wwz), hervormd. Eén van de wijzigingen die de hervorming met zich mee heeft gebracht, is de introductie van de transitievergoeding. Indien de werknemer voldoet aan al de vereisten, die in artikel 7:673 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) worden gesteld, is de werkgever in beginsel altijd een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer bij ontslag. Indien het einde van dienstbetrekking het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de werknemerszijde, verliest de werknemer in beginsel het recht op transitievergoeding (artikel 7:673 lid 7 sub c BW). Wánneer de gedraging als ernstig verwijtbaar kan worden gekwalificeerd, maakt het betreffende artikel niet duidelijk.
Naar aanleiding van het verrichte onderzoek is er een aantal aanbevelingen gedaan aan de opdrachtgever ten behoeve van de advisering van de werkgever. Met betrekking tot de kwalificatie van het handelen of nalaten van de werknemer is de opdrachtgever aanbevolen bij hun adviezen, de gedraging van de werknemer als ernstig verwijtbaar aan te merken indien deze is genoemd in de MvT of het evaluatierapport en, tenzij het een uitgezonderde gedraging betreft, er daarnaast sprake is van minimaal twee aanvullende- of verzwarende omstandigheden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnersFlexis groep
Datum2018-06-13
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk