De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Doen wat werkt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het JIT helpt Haagse jongeren met problemen op verschillende gebieden. Aan het eind van elk begeleidingstraject schrijft de trajectbegeleider een toekomstplan voor de jongere. In dit plan wordt geëvalueerd op de gestelde doelen. De gegevens uit het toekomstplan worden gebruikt voor resultaatmetingen. Gedragswetenschappers doen ieder jaar uitgebreide analyses op verschillende onderwerpen. Voor de resultaatmetingen over 2018 zijn in dit proces veel fouten gesignaleerd. In het onderhavig onderzoek is bestudeerd hoe het huidige werkproces in detail verloopt, welke gegevens er nodig zijn voor de resultaatmetingen en welke belemmeringen er bij het werkproces worden ervaren.
In 2015 is de jeugdhulp gedecentraliseerd naar de gemeente. In de hernieuwde Jeugdwet zijn verplichtingen opgenomen voor het JIT. Zo is het JIT verplicht om te werken met een hulpverleningsplan/toekomstplan. Tevens is het JIT verplicht de kwaliteit van de jeugdhulp te bewaken. Door jaarlijks een uitgebreide analyse te maken van de kwaliteit van de hulpverlening, krijgt het JIT een beeld van welke aspecten goed verlopen en van waar het JIT zich nog in kan verbeteren.
Om erachter te komen of de hulpverlening effectief is geweest, is het van belang dat er wordt geëvalueerd. Het NJi spreekt over prestatie-indicatoren. Een prestatie-indicator is een meetlat waarlangs de kwaliteit van de zorg- of dienstverlening zichtbaar kan worden gemaakt. Het is belangrijk dat de indicator onderdeel uitmaakt van een kwaliteitscyclus. Om de kwaliteit van het JIT te meten worden de resultaatmetingen onder anderen gedaan aan de hand van de volgende drie prestatie-indicatoren: doelenrealisatie, uitval en cliënttevredenheid. Dit onderzoek richt zich enkel op deze prestatie-indicatoren. Onderzoeksvraag: Welke aanpassingen behoeft het werkproces rondom het invullen en registreren van toekomstplannen van de jongeren die in begeleiding zijn bij het Jeugd Interventieteam, zodat de juiste gegevens adequaat kunnen worden verwerkt?


Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
AfdelingFaculteit M&B
PartnersJeugd Interventieteam (JIT)
Datum2019-06-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk