De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De omzeiling van het taakstrafverbod: resocialisatie versus strafvordering

Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de feiten en omstandigheden waaronder het taakstrafverbod van art. 22b lid 1 Sr inzake ernstige zedendelicten door feitenrechters wordt omzeild.

Rechten:

De omzeiling van het taakstrafverbod: resocialisatie versus strafvordering

Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de feiten en omstandigheden waaronder het taakstrafverbod van art. 22b lid 1 Sr inzake ernstige zedendelicten door feitenrechters wordt omzeild.

Rechten:

Samenvatting

De aanleiding voor dit onderzoek is gelegen in het door opdrachtgever gelezen rapport, genaamd ‘Evaluatie Wet Beperking Oplegging Taakstraffen’. In voornoemd rapport werden onder andere de trends van feitenrechters in het opleggen van kale taakstraffen bij ernstige gewelds- en zedendelicten toegelicht. Uit dit rapport vloeide voor opdrachtgever onduidelijkheid voort. Het rapport stond namelijk niet stil bij de feiten en omstandigheden waaronder een kale taakstraf wordt opgelegd voor ernstige zedendelicten. Opdrachtgever meende dat bovenstaande onduidelijkheid verhelderd kon worden door een praktijkgericht juridisch onderzoek te laten verrichten.
Uit het juridisch kader is gebleken dat vanuit de gedachte van de speciale preventie, de taakstraf de in de maatschappij heersende resocialisatiegedachte diende. Bovendien is gebleken dat de maatschappelijke acceptatie van taakstraffen groot is en dat de nadruk bij het opleggen van straffen op resocialisatie wordt gelegd in plaats van het opleggen van een gevangenisstraf. Daarnaast wordt het taakstrafverbod van art. 22b Sr gezien als een inbreuk op de straftoemetingsvrijheid van de rechter en kan er geconcludeerd worden dat de omzeiling van dit verbod geen strijdigheid met de intentie van de wetgever vormt

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnersBaumgarten advocaten
Datum2018-06-13
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk