De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeeronderzoek toekomstbestendig functiehuis Alrijne Zorggroep

Een afstudeeronderzoek naar de mogelijkheden voor een toekomstbestendig functiehuis dat veranderingen van de organisatie ondersteunt.

Rechten:

Afstudeeronderzoek toekomstbestendig functiehuis Alrijne Zorggroep

Een afstudeeronderzoek naar de mogelijkheden voor een toekomstbestendig functiehuis dat veranderingen van de organisatie ondersteunt.

Rechten:

Samenvatting

Alrijne Zorggroep is op 1 januari 2015 ontstaan uit een fusie tussen het Diaconessenhuis
en Rijnland Zorggroep. Momenteel wordt Alrijne Zorggroep steeds vaker en sneller
geconfronteerd met externe ontwikkelingen en interne ambities. Veranderen en
verbeteren is hierdoor een constante factor geworden. Het huidige functiehuis vormt,
zeker naar de toekomst toe, een keurslijf. Dit houdt in dat het de organisatie belemmert
om zich verder te kunnen ontwikkelen. De bovenstaande factoren zijn de aanleiding tot
dit onderzoeksrapport.
De doelstelling van dit onderzoeksrapport is achterhalen hoe het toekomstbestendige
functiehuis van Alrijne Zorggroep eruitziet dat interne en externe veranderingen van de
omgeving ondersteunt. Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is er gekeken
naar relevante theorieën om de inrichting en wendbaarheid van de organisatiestructuur
te vergroten. Daarnaast zijn er externe en interne interviews afgenomen. Extern is er
gekeken naar best practices en intern naar de ervaringen met het huidige functiehuis en
verwachtingen t.a.v. het toekomstige functiehuis.
Uit de externe interviews blijkt dat een functiehuis toekomstbestendig is zodra het
overzichtelijk is, de functiebeschrijvingen generiek zijn en als er wordt gewerkt met
rollen of zelfsturende teams. Hierdoor zijn de geïnterviewde organisaties wendbaar en
kunnen ze snel inspelen op veranderingen.
De belangrijkste bevinding uit de interne interviews is dat het toekomstige functiehuis
van Alrijne Zorggroep aan een aantal kenmerken moet voldoen. Het functiehuis moet
duidelijk, overzichtelijk, wendbaar en flexibel zijn om goed te kunnen meebewegen met
veranderingen in de omgeving. Strategische wendbaarheid is namelijk van belang om als
organisatie succesvol te zijn. Momenteel kan de strakheid van regels en procedures
belemmerend zijn voor Alrijne Zorggroep.
Vervolgens zijn er aan de hand van deze bevindingen een aantal aanbevelingen
opgesteld die ervoor zorgen dat het functiehuis toekomstbestendig wordt en zo
veranderingen van de omgeving kan ondersteunen. De volgende aanbevelingen zijn
benoemd in dit onderzoeksrapport:
 Op korte termijn invoeren van functiefamilies en functiegroepen;
 Op middellange termijn invoeren van posities en rollen;
 Competenties uitkiezen;
 De tool Xelf implementeren;
 Implementeren van een functiehuis spreekuur;
 Draagvlak creëren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHuman Resource Management
AfdelingFaculteit M&B
PartnersAlrijne Zorggroep
Datum2017-10-03
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk