De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeeronderzoek werkstress

Een afstudeeronderzoek naar de mogelijkheden om werkgerelateerde stressklachten binnen de gemeente X te voorkomen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Afstudeeronderzoek werkstress

Een afstudeeronderzoek naar de mogelijkheden om werkgerelateerde stressklachten binnen de gemeente X te voorkomen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De gemeente X bevindt zich in een turbulente periode. De organisatie werkt aan een cultuurverandering en er is daarnaast door opgelegde bezuinigingen vanuit de overheid de afgelopen jaren fors gekort op het aantal formatieplaatsen. Werk van dezelfde kwaliteit moet daardoor worden geleverd met minder middelen. De cultuurverandering vraagt daarbij van de ambtenaren een nieuwe manier van werken (Bron A).

Dit gegeven en diverse signalen vanuit de organisatie over een toegenomen werkdruk hebben geleid tot een behoefte aan een onderzoek naar mogelijkheden om werkgerelateerde stressklachten (werkstress) te voorkomen. Dit is gedaan door binnen drie afdelingen onderzoek te doen naar de risicofactoren die liggen in de werkomgeving en de mogelijkheden om deze weg te nemen of te verminderen. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheid om de individuele draagkracht (stressbestendigheid) bij de medewerkers te kunnen vergroten.

De risicofactoren zijn in kaart gebracht met een enquête. Door het houden van individuele interviews is getracht deze gegevens te verklaren. De belangrijkste bevinding die hierbij is gedaan, is dat er binnen de organisatie nog een taboe lijkt te rusten op het onderwerp. Het besef lijkt er niet te zijn dat werkstress een bedreiging kan vormen voor de organisatie.

Medewerkers hebben dit gevoel in ieder geval niet. Ze ervaren (te) weinig aandacht voor het onderwerp. De organisatiecultuur lijkt daarbij niet uitnodigend te zijn om het gesprek hierover aan te gaan. Deze wordt gekenmerkt door een gebrek aan persoonlijke aandacht en vertrouwen. Er zijn geen indicaties die wijzen op een slechte relatie met leidinggevenden. Het blijkt wel dat er een meer persoonlijke relatie met de leidinggevenden nodig is om werkstress te kunnen bespreken.

Uiteindelijk zijn in hoofdlijnen 5 aanbevelingen gegenereerd die organisatie breed kunnen worden geïmplementeerd om werkgerelateerde stress klachten te voorkomen. Het doorbreken van het taboe is de belangrijkste en wordt gezien als de eerste stap. De overige aanbevelingen hebben zijn:

• Opzetten van een preventief werkstress beleid
• Vergroten individuele draagkracht bij de medewerkers
• Opzetten van een beleid rondom e-mail
• Organiseer focusgroepen met betrekking tot werkstress

In hoofdstuk 8 worden de aanbevelingen verder toegelicht. Hoofdstuk 9 gaat verder in op de manier waarop een aantal van deze aanbevelingen geïmplementeerd kan worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHuman Resource Management
AfdelingFaculteit M&B
Datum2015-07-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk