De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Oost west, particuliere thuiszorg best?

Rechten:

Oost west, particuliere thuiszorg best?

Rechten:

Samenvatting

De zorg heeft per 1 januari 2015 veel veranderingen ondergaan. Zo ook de thuiszorgmarkt. Er wordt gekeken wat mensen zelf nog kunnen, wat mensen zelf kunnen betalen en of er familie of andere naasten zijn die de mensen kan helpen. Het is aannemelijk dat er door deze veranderingen meer vraag ontstaat naar particuliere thuiszorg. Deze veranderingen vormen de aanleiding van dit onderzoek. Thuiszorgbedrijf de ZorgSpecialist heeft Anne Strunk de opdracht gegeven om een positioneringsonderzoek uit te voeren naar de particuliere thuiszorg.
De probleemstelling daarbij is:
“Hoe kan de ZorgSpecialist haar particuliere thuiszorg positioneren zodat deze aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep?”

De gehanteerde theorie voor dit onderzoek is van Kenichi Ohmae. De theorie stelt dat een succesvolle positioneringsstrategie uit drie elementen bestaat. Dit zijn de klanten, de concurrentie en de organisatie zelf. Het is volgens Ohmae belangrijk dat deze elementen in balans zijn met elkaar.

Als eerste is er deskresearch uitgevoerd dat bestaat uit een concurrentieanalyse en een onderzoek naar de sterktes van de ZorgSpecialist. Vervolgens heeft er kwalitatief onderzoek plaatsgevonden aan de hand van halfgestructureerde diepte-interviews met de doelgroep. Dit onderzoek heeft drie doelgroepen, dit zijn:
1. Bestaande cliënten of diens zorginkopers uit de regio Kennemerland en omgeving die particuliere zorg afnemen bij de ZorgSpecialist.
2. Potentiële cliënten of diens zorginkopers uit de regio Kennemerland die in de toekomst behoefte
3. Huidige medewerkers van drie verschillende afdelingen van de ZorgSpecialist (de directie, cliëntmanagement en verzorging/verpleging).
Er zijn uiteindelijk twee bestaande cliënten, drie potentiële cliënten en vier medewerkers geïnterviewd.

Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat de ZorgSpecialist haar particuliere thuiszorg het beste kan positioneren door met haar sterktes in te spelen op de wensen en behoeften en daarbij rekening te houden met de concurrentie om het concurrentievoordeel te behouden. De ZorgSpecialist onderscheidt zich reeds van haar concurrenten. De ZorgSpecialist onderscheidt zich met het aanbod van zowel particuliere zorg als vergoede zorg én met de kwaliteit van de zorg. De doelgroepen vinden dat er niet veel verschil zit tussen particuliere –en vergoede zorg, vooral de kwaliteit moet hetzelfde zijn. Wel draait particuliere zorg meer om welzijn en service. Er zijn niet veel wensen en behoeften naar voren gekomen. De belangrijkste behoefte van cliënten is een kleiner team met vaste medewerkers rondom de cliënt. Medewerkers willen vooral minder uitzendkrachten in de zorg en willen dat het op kantoor minder druk en rommelig is. Het is volgens de directeur mogelijk om in de genoemde wensen en behoeften te voorzien.

Anne Strunk adviseert ten eerste om de particuliere thuiszorg anders te positioneren dan de vergoede zorg. De particuliere thuiszorg dient een eigen kopje op de website te krijgen, een eigen brochure en medewerkers dienen de particuliere thuiszorg als een apart onderdeel te zien. Het tweede advies is om de particuliere cliënten het team te geven dat ze verdienen, een klein team met vaste medewerkers. Dit is namelijk de belangrijkste behoefte. Ten derde dient de ZorgSpecialist haar interne communicatie te verbeteren, dit zal de (particuliere) zorg ook ten goede komen. Intern beginnen is immers extern winnen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
Datum2015-06-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk