De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ook ik ben een beetje baas!

Praktijkgericht onderzoek naar het vergoten van eigenaarschap, ten opzichte van persoonlijke ontwikkeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ook ik ben een beetje baas!

Praktijkgericht onderzoek naar het vergoten van eigenaarschap, ten opzichte van persoonlijke ontwikkeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor de meeste organisaties is het van belang om hun marktaandeel te behouden en te vergroten. Om dit te bewerkstelligen dienen zij flexibel in te spelen op economische en technologische ontwikkelingen. Ook de afstudeerorganisatie merkt dat veranderingen in de economie hebben geleid tot structurele veranderingen in de markt voor de bouw, huisvesting en vastgoed. Vanuit de markt is de behoefte ontstaan om sneller en flexibeler in te spelen op ontwikkelingen. Dit zorgt ervoor dat de afstudeerorganisatie en hun individuele medewerkers het vermogen dienen te ontwikkelen om op effectieve wijze in te spelen op interne en externe veranderingen.
Deze ontwikkeling en het streven naar het beschikken over bevlogen en betrokken medewerkers, die zich blijvend inzetten voor het behalen van de organisatiedoelstellingen, heeft ertoe geleid dat in de organisatie een vraag is ontstaan naar medewerkers die zelf verantwoordelijkheid en betrokkenheid (eigenaarschap) tonen ten opzichte van hun persoonlijke ontwikkeling.
Om te onderzoeken op welke wijze de organisatie een bijdrage kan leveren aan het vergroten van het eigenaarschap ten opzichte van de persoonlijke ontwikkeling, is onderzoek verricht naar de acties die de afstudeerorganisatie kan ondernemen om het eigenaarschap ten opzichte van de persoonlijke ontwikkeling te vergroten. Om deze acties in kaart te brengen, is er allereerst literatuuronderzoek verricht naar de vraag wat eigenaarschap is en op welke manier eigenaarschap vergroot kan worden. Vervolgens is door middel van het afnemen van een enquête en interviews informatie verzameld over de huidige situatie met betrekking tot eigenaarschap ten opzichte van de persoonlijke ontwikkeling. Om inzicht te verkrijgen in de gewenste situatie en om gewenste acties te verzamelen bij medewerkers en leidinggevenden is gebruikgemaakt van interviews.
De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn als volgt. Er wordt door de organisatie op dit moment niet direct en transparant genoeg gecommuniceerd over de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Ook hebben de medewerkers het gevoel dat de organisatie weinig belang hecht aan hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is de richting die het bedrijf wil geven aan de persoonlijke ontwikkeling onduidelijk voor de medewerkers. Tevens is gebleken dat de medewerkers en de leidinggevenden de voorkeur geven aan persoonlijke ontwikkeling die ontstaat op basis van intrinsieke motivatie.
Naar aanleiding van deze bevindingen is een zestal aanbevelingen opgesteld voor de afstudeerorganisatie. Deze aanbevelingen hebben betrekking op acties die bijdragen aan het vergroten van het eigenaarschap ten opzichte van de persoonlijke ontwikkeling. Het transparanter en directer communiceren over persoonlijke ontwikkeling kan worden beschouwd als de belangrijkste aanbeveling. De overige aanbevelingen zijn de volgende:
► Lager neerleggen van de beslissingsbevoegdheid ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling
► Kwalitatief betere terugkoppeling geven op de ontwikkelplannen
► Formuleren van een strategisch opleidingsplan
► Investeren in het kenbaar maken van het organisatiebelang
► Medewerkers een training persoonlijk leiderschap laten volgen
In hoofdstuk 7 worden de aanbevelingen nader toegelicht.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHuman Resource Management
AfdelingFaculteit M&B
Datum2016-07-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk