De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verzekerd van betrokkenheid?

Een afstudeeronderzoek naar de factoren die van invloed zijn op betrokkenheid van medewerkers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verzekerd van betrokkenheid?

Een afstudeeronderzoek naar de factoren die van invloed zijn op betrokkenheid van medewerkers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bij de organisatie leeft de vraag in hoeverre medewerkers betrokken zijn. De directie, tevens de opdrachtgever, vraagt zich af hoe medewerkers het vinden om voor de organisatie te werken en of ze in de toekomst ook voor de organisatie willen blijven werken. Dit vragen ze zich af omdat de organisatie verandert: operationeel werk wordt steeds meer geautomatiseerd. Het gewenste toekomstbeeld is om met hetzelfde personeelsbestand meer werk te kunnen doen. Daarnaast is een externe ontwikkeling dat de arbeidsmarkt steeds meer aantrekt en medewerkers makkelijker aan een baan komen.

Om de vraag van de directie tegemoet te komen, is de huidige betrokkenheid van medewerkers onderzocht en advies gegeven over hoe die betrokkenheid beïnvloed kan worden. Met die inzichten kan de directie en HR inspelen op betrokkenheid van medewerkers, om binding te behouden en te beïnvloeden. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: hoe kan de betrokkenheid van medewerkers binnen de organisatie verhoogd worden?

Deze hoofdvraag is beantwoord door de huidige betrokkenheid van medewerkers te meten met een kwantitatief onderzoek en door middel van literatuuronderzoek naar mogelijkheden om betrokkenheid te beïnvloeden.

Uit de resultaten blijkt dat drie kwart van de medewerkers betrokken is bij de organisatie. Gekoppeld aan de definitie van betrokkenheid betekent dit dat drie kwart van de medewerkers hart voor de organisatie heeft, diepe verbinding met de organisatie voelt en achter de doelen en waarden staat, waardoor de organisatieprestaties positief beïnvloed worden.

Er zijn verschillende drijfveren waar betrokkenheid door beïnvloed wordt, zoals leiderschap, de prestatie van de organisatie, het werk dat medewerkers doen, werkomgeving, beloning en de manier van communiceren. Ook zijn er belangrijke succesfactoren voor betrokkenheid, namelijk: een inspirerende visie en ambitie, managers die betrokkenheid bij medewerkers creëren, zeggenschap van medewerkers en integriteit (MacLeod & Clarke, 2009). Bewezen is dat er sterke correlaties zijn tussen betrokkenheid en prestaties van een organisatie (Harter, Schmidt, Agrawal & Plowman, 2013).

De drijfveren, die het meest voor betrokkenheid zorgen bij de organisatie, zijn: de direct leidinggevende, de werkbeleving en samenwerking en omgang met collega’s. Factoren die tevens van belang zijn voor het creëren van betrokkenheid, maar bij de organisatie laag scoren, zijn: werkdruk, loopbaanontwikkeling en leermogelijkheden, financiële arbeidsvoorwaarden (groeimogelijkheden, beloning en het aanpakken van slechte prestaties), fysieke arbeidsomstandigheden (klimaat) en de kernwaarden en strategie.
Om betrokkenheid van medewerkers te verhogen, is het van belang om focus te leggen op: een inspirerende visie en ambitie, ontwikkeling van medewerkers, financiële arbeidsvoorwaarden, werkdruk en zeggenschap. Hierbij moeten zowel acties vanuit het management als per organisatieonderdeel ondernomen worden, zodat op alle niveaus veranderingen gerealiseerd kunnen worden.

Er is een aantal aanbevelingen gedaan aan de organisatie op basis van de uitkomsten van dit onderzoek. Allereerst is het van belang om een gemeenschappelijke visie, ambitie en passende kernwaarden uit te dragen naar medewerkers. Ook is een zichtbare directie van belang voor het verzekeren van betrokkenheid. Om medewerkers tegemoet te komen wordt het advies gegeven om horizontale loopbaanontwikkeling in te voeren en het beloningssysteem aan te passen. Bij het implementeren is het niet alleen van belang dat er vanaf de top acties worden ondernomen, maar ook op afdelings- en teamniveau. Het advies is dus om in te zoomen op afdelingen en teams en deze uitkomsten tevens met elkaar te vergelijken om van elkaar te kunnen leren. Ten slotte, is het raadzaam om het onderzoek jaarlijks uit te voeren, zodat er een periodieke meting gedaan wordt die vergeleken kan worden om ondernomen acties te evalueren en ieder jaar voort te bouwen op de betrokkenheid van medewerkers.

Door deze acties uit te voeren kan de organisatie het - al grotendeels betrokken - personeelsbestand nog meer aan zich binden en blijft op die manier ook in de toekomst verzekerd van betrokkenheid.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHuman Resource Management
AfdelingFaculteit M&B
Datum2015-07-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk