De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Veiligheidsbeleving door een regenboogbril

Een kwalitatief onderzoek naar de veiligheidsbeleving van LHBTIQ+-ers rondom de uitgaansgelegenheden in Leiden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Veiligheidsbeleving door een regenboogbril

Een kwalitatief onderzoek naar de veiligheidsbeleving van LHBTIQ+-ers rondom de uitgaansgelegenheden in Leiden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is in samenspraak met de Gemeente Leiden en Leren met de Stad uitgevoerd om de veiligheidsbeleving van LHBTIQ+-ers rondom de uitgaansgelegenheden in Leiden in kaart te brengen. De gemeente heeft verkennend onderzoek gestart naar de veiligheidsbeleving in werk, sport en de sociale setting van LHBTIQ+-ers, omdat er geen verdiepende informatie beschikbaar is over deze vraagstukken in Leiden. Het gebrek aan kennis over dit vraagstuk is de aanleiding voor kwalitatief onderzoek naar de veiligheidsbeleving, de factoren die daarop van invloed zijn en de behoeften van deze doelgroep. Het is namelijk nog onbekend hoe LHBTIQ+-ers het uitgaan in de stad Leiden ervaren en wat hun behoeften zijn op het gebied van veiligheid tijdens het uitgaan.
Voor dit onderzoek zijn drie onderzoeksvragen opgesteld. De eerste onderzoeksvraag is: Wat is de veiligheidsbeleving van LHBTIQ+-ers rondom uitgaansgelegenheden in Leiden? De tweede onderzoeksvraag is: Welke factoren hebben volgens LHBTIQ+-ers invloed op hun veiligheidsbeleving? De derde onderzoeksvraag is: Hoe kan de veiligheidsbeleving van LHBTIQ+-ers rondom uitgaansgelegenheden in Leiden verbeterd worden?
Aan de hand van semigestructureerde interviews zijn de ervaringen, percepties en opvattingen van deze doelgroep uitgevraagd. De interviews zijn gehouden met behulp van een topiclijst. De topiclijst is gebaseerd op de onderzoeksvragen en de literatuur uit het theoretisch kader. De getranscribeerde interviews zijn aan de hand van de thematische analyse tot resultaten omgezet. De belangrijkste resultaten zijn dat het merendeel van de respondenten zich niet onveilig voelt, maar ook niet helemaal veilig. De factoren zichtbaarheid, de mate van sociale acceptatie en zelfvertrouwen hebben bij het overgrote deel van de respondenten invloed op de veiligheidsbeleving.
De conclusies van dit onderzoek zijn dat de veiligheid over het algemeen als redelijk veilig wordt ervaren, waarbij de bovengenoemde factoren de meeste invloed hebben. De behoeften van de respondenten lopen echter wat uiteen en daarvoor is vervolgonderzoek nodig.
Dit onderzoek heeft als beperking een te kleine steekproef, waardoor de resultaten niet generaliseerbaar zijn op de gehele doelgroep. Daarnaast is het lastig het uitgaansgebied te definiëren, omdat de uitgaansgelegenheden door het centrum van Leiden verspreid zijn.
De aanbevelingen zijn gericht aan Gemeente Leiden. Er wordt aanbevolen vervolgonderzoek te doen met een grotere steekproef. Hierdoor kunnen concrete uitspraken gedaan kunnen worden over de doelgroep. Daarnaast wordt aangeraden de zichtbaarheid te vergroten door middel van een LHBTIQ+-pinnetje, waar de veiligheidsbeleving op de lange termijn mee wordt verhoogd. Ook het toevoegen van een zichtbaar telefoonnummer voor hulp is een aanbeveling om de veiligheidsbeleving direct te verhogen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingFaculteit SW/TP
PartnerGemeente Leiden
Datum2023-06-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk