De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Schadevergoeding voor opdrachtgever bij zorgplicht schendende opdrachtnemer

jurisprudentieonderzoek

Rechten:

Schadevergoeding voor opdrachtgever bij zorgplicht schendende opdrachtnemer

jurisprudentieonderzoek

Rechten:

Samenvatting

Opdrachtnemers werken op basis van een opdrachtovereenkomst in de zin van artikel 7:400 BW voor hun opdrachtgever. In deze overeenkomst wordt het onderwerp vastgelegd, de specifieke opdracht waar de opdrachtnemer zich aan verbindt. In artikel 7:401 BW is een zorgplicht opgenomen die de opdrachtnemer in acht dient te nemen bij de uitvoering van de opdrachtovereenkomst. De inhoud van deze zorgplicht is erg belangrijk bij de beoordeling van het functioneren van een opdrachtnemer. Verder is belangrijk om te weten welke schade te verhalen is wanneer een opdrachtnemer niet voldoet aan deze zorgplicht.
Het doel van dit praktijkgerichte juridisch onderzoek is om te achterhalen wat de zorgplicht van de opdrachtnemer inhoudt, wanneer hij schadeplichtig is wanneer hij deze schendt en welke schade in zo’n geval te verhalen is door de opdrachtgever. Teneinde hiertoe te komen, is de volgende centrale vraag opgesteld:
‘Wat kan eConnect worden geadviseerd over schade en aansprakelijkheid van opdrachtnemers bij schending van de zorgplicht (art. 7:401 BW) blijkens jurisprudentieonderzoek?’
Zoals te lezen is in de centrale vraag, zal het doel bereikt worden door het verrichten van jurisprudentieonderzoek. De centrale vraag wordt in gedeelten behandeld door middel van het gebruik van deelvragen.
Uit het onderzoek blijkt dat de inhoud van de zorgplicht voor eConnect een heel aantal gedragingen inhoudt. Een greep uit deze gedragingen: eConnect dient de opdrachtgever periodiek te informeren over de werkzaamheden, de kosten en eventueel meerwerk. eConnect dient de wet- en regelgeving omtrent de opdracht te doorgronden en men dient te weten waar deze informatie te vinden is. De factoren ‘tijd’ en ‘geld’ werken nooit in het nadeel van de opdrachtgever van eConnect. Wel is het bijvoorbeeld zo dat eConnect door een hoge vergoeding een verzwaarde zorgplicht heeft. Ook is er een aantal gedragingen gedefinieerd dat speciaal van toepassing is op de IT-branche. In deze branche is eConnect actief en sluit het de opdrachtovereenkomsten. Verder blijkt uit het onderzoek dat in de gevallen waarin de opdrachtnemer zijn zorgplicht schendt, in principe alle gevorderde schade aan de opdrachtgever wordt toegewezen door de Nederlandse rechters en dat deze beslissing nooit wordt toegelicht.
Op basis van de resultaten van het verrichte onderzoek zijn aanbevelingen opgesteld en toegevoegd aan dit onderzoeksrapport.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnereConnect International
Datum2017-03-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk