De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar de maatwerk mogelijkheden bij terugvorderingen en boetes

Rechten:

Een onderzoek naar de maatwerk mogelijkheden bij terugvorderingen en boetes

Rechten:

Samenvatting

 De SVB besteedt de laatste tijd steeds meer aandacht aan maatwerk. De Raad van bestuur ziet heel graag dat medewerkers meer maatwerk leveren. Zowel de Raad voor bestuur als medewerkers bij Juridische zaken hebben echter de indruk dat er te weinig aan maatwerk wordt gedaan.
Maatwerk is een zeer breed onderwerp en kan van verschillende kanten bekeken worden. Voor dit onderzoek is er voor gekozen om te focussen op maatwerk bij terugvorderingen en boetes. Het doel van dit onderzoek is om de SVB te adviseren over de dringende en bijzondere omstandigheden om af te wijken van de verplichting tot terugvorderen en het opleggen van boetes in de AIO, AOW, Anw en de AKW middels wetsanalyse, een jurisprudentieonderzoek en een dossieronderzoek. De centrale vraag luidt als volgt: Wat kan Juridische zaken de medewerkers in de uitvoering adviseren over het leveren van maatwerk aan burgers met betrekking tot terugvorderingen en boetes binnen de AIO, AOW, Anw en de AKW blijkens wet en regelgeving, jurisprudentie en een dossieronderzoek?

De reikwijdte van de mogelijkheden die de wet biedt om maatwerk te bieden zijn zeer beperkt. De SVB beschikt over de volgende mogelijkheden:
• de dringende reden om de discretionaire bevoegdheid uit te oefenen,
• de inherente afwijkingsbevoegdheid om van het beleid af te wijken,
• het eventueel verminderen van de boete wegens de mate van verwijtbaarheid van de burger en de rechtvaardigingsgronden.
De wetten spreken van verplichtingen en hardheidsclausules zijn uitzonderlijk.

In het jurisprudentieonderzoek is naar voren gekomen dat dringende en bijzondere redenen sterk met elkaar overeenkomen. Een duidelijk onderscheid tussen de begrippen is er niet. Over het algemeen worden financiële of medische problemen aangekaart door de burger. Voor zowel de dringende als de bijzondere redenen geldt dat burgers beschermd worden door de beslagvrije voet en de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen in geval van financiële problemen. Medische problemen dienen een direct gevolg te zijn van een besluit of erger worden door een besluit. Daarnaast moet de dringendheid/bijzonderheid van de klachten bekrachtigd worden door een arts. Een dringende reden is in de jurisprudentie slechts een enkele keer aangenomen. Hier was er sprake zeer ernstige psychische problemen die ook voor financiële problemen zorgen en zelf een executoriale verkoop van een woning. Door hier van de regels af te wijken zouden de klachten volgens artsen sterk verminderen. Een belangrijk punt is dat blijkt dat de ruimte voor de uitoefening van deze bevoegdheden zeer beperkt is. Een situatie zoals in de bovenstaande uitspraak komt niet veel voor en is niet snel ernstig genoeg.

Uit het dossieronderzoek bleek dat de SVB al veel aan maatwerk doet. Medewerkers vragen actief aan burgers naar omstandigheden die wellicht kunnen leiden tot maatwerk. Helaas is dit door de beperkte ruimte die er is niet altijd mogelijk. Jurisprudentie laat zien dat er niet snel sprake is van situaties waarin afgeweken kan worden en dat werkt door in de uitvoering van de SVB. Dringende of bijzondere redenen worden ook door de SVB niet zomaar aangenomen. Dit wordt echter opgevangen door de hoogte van de boetes te verlagen naar aanleiding van de mate van verwijtbaarheid en middels coulante betalingsregelingen.

Alles overziend lijkt het erop dat het niet mogelijk om meer handvaten te bieden omdat de wet zo streng is. De wet biedt verschillende mogelijkheden voor maatwerk maar de uitleg door de rechtspraak zorgt ervoor dat deze mogelijkheden zeer beperkt zijn. Dit werkt door in de uitvoering door de SVB. De oplossing voor dit probleem ligt niet binnen de SVB zelf of de huidige wetgeving. Wil de SVB meer maatwerk realiseren dan moeten er meer mogelijkheden gecreëerd worden. Dit kan door het gesprek aan te gaan met het Ministerie SZW. Een mogelijkheid zou zijn om meer hardheidclausules te creëren of door de mogelijkheid om waarschuwingen te geven in plaats van boetes uit te breiden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnersSVB Amstelveen
Datum2017-08-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk