De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invulling van de eigen bijdrage in de praktijk van de verschillende Nederlandse gemeenten

Rechten:

De invulling van de eigen bijdrage in de praktijk van de verschillende Nederlandse gemeenten

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is in kaart brengen hoe de eigen bijdrage in de praktijk uitpakt in een aantal gemeenten. De centrale vraag van dit onderzoek luidt als volgt: ‘Op welke wijze wordt in de praktijk invulling gegeven aan de eigen bijdrage naar aanleiding van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in de gemeenten Alkmaar, Alphen aan den Rijn en Purmerend?
Per 1 januari 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2007 (hierna te noemen: WMO 2007) vervangen door de Wmo 2015. Ook zijn er andere wetsveranderingen geweest. Deze wijziging heeft grote gevolgen gehad voor de groep mensen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (hierna te noemen: AWBZ) die naar de Wmo 2015 kwamen. In de Wmo 2015 wordt een eigen bijdrage voor voorzieningen of diensten gevraagd. De eigen bijdrage is een bedrag dat betaald moet worden voor voorzieningen. In de oude situatie betaalden deze mensen een lagere eigen bijdrage, omdat zij hier een korting kregen op basis van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (hierna te noemen: Wtcg). Deze korting van 33% is echter vanaf 1 januari 2015 afgeschaft. De eigen bijdrage steeg daardoor, met als gevolg dat sommige mensen zelf besloten geen gebruik meer te maken van zorg, die zij eigenlijk wel nodig hadden.
Op basis van dit onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan. De informatie over de eigen bijdrage kan worden uitgebreid in de gemeentelijke regelgeving die de gemeenten aan burgers verstrekken. Gemeenten kunnen ook overwegen om geen eigen bijdrage te vragen voor een woonvoorziening of vervoersvoorziening. Ook kan nagedacht worden over de mogelijkheid om voor begeleiding of huishoudelijke ondersteuning een maximale eigen bijdrage per vier weken in plaats van per uur of dagdeel te hanteren. Tevens kunnen gemeenten overwegen om samen met de burger de eigen bijdrage via het CAK uit te rekenen. Gemeenten kunnen daarnaast de eigen bijdrage in het jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2015 opnemen. Deze maatregelen kunnen de eigen bijdrage voor burgers verlagen of, als verlaging niet mogelijk is, burgers beter informeren over de hoogte van de eigen bijdrage.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
AfdelingFaculteit M&B
Datum2017-07-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk