De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Arbeidsrechtelijke sancties op grond van (privé)activiteiten tijdens ziekte

Rechten:

Arbeidsrechtelijke sancties op grond van (privé)activiteiten tijdens ziekte

Rechten:

Samenvatting

In dit beroepsproduct toon ik door middel van voorbeelden uit de rechtspraak aan welke
argumenten mijn opdrachtgever zou kunnen gebruiken in zaken waarbij een
arbeidsrechtelijke sanctie op grond van (privé)activiteiten tijdens ziekte in het geding is.
Om tot een goede conclusie te komen geef ik in de eerste drie inhoudelijke
hoofdstukken (2, 3 en 4) een theoretisch kader. Binnen dit kader worden de vragen; ‘Wat
is ziekte?’, ‘Welke verplichtingen hebben werknemers en werkgevers bij ziekte?’ en
‘Welke arbeidsrechtelijke sancties zijn volgens de wet mogelijk bij ziekte’ en ‘Op welke
gronden kan volgens de wet een arbeidsrechtelijke sanctie worden opgelegd?’
beantwoord. Aan de hand van wet en literatuur staat het theoretisch kader als een
compleet beeld waaraan toepassing getoetst kan worden
In de hoofdstukken 5 en 6 wordt een beeld geschetst van de toepassing van
arbeidsrechtelijke sancties op grond van (privé)activiteiten in de rechtspraak. Aan de
hand van een analyseslag in hoofdstuk 6 worden vervolgens conclusies getrokken over
de elementen die voor een rechter relevant zijn voor de beoordeling van
arbeidsrechtelijke sancties op grond van (privé)activiteiten en worden een aantal
voorbeelden van arbeidsrechtelijke sancties gegeven die een algemene lijn aantonen in
de jurisprudentie. De relevante elementen uit de rechtspraak die ik hier noem zijn: Het
handelen van de werknemer, het handelen van de werkgever, opbouw in meerdere
elementen, dossiervorming en bewijs, proportionaliteit en de functie van de werknemer.
Aan de hand van deze conclusie kan mijn opdrachtgever in hoofdstuk 8 de aanbevelingen
uit mijn conclusie lezen. In deze aanbevelingen geef ik handvatten aan de hand waarvan
een tactiek gemaakt kan worden bij zaken waarbij de beoordeling van een
arbeidsrechtelijke sanctie op grond van (privé)activiteiten in het geding is. Om de
jurisprudentie nog makkelijker te kunnen gebruiken als naslagwerk is in de bijlage een
schematische uitwerking van de analyse opgenomen die een overzichtelijk beeld geeft
van de jurisprudentie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
Datum2015-11-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk