De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Cytostatics: High Risk Medication

Risico’s en veiligheid onder werknemers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Cytostatics: High Risk Medication

Risico’s en veiligheid onder werknemers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Abstract

Doelstelling
Meer inzicht krijgen in de huidige werkwijzen voor het bereiden en toedienen van intraveneuze cytostatica. Op welke punten wordt er afgeweken van de huidige protocollen en richtlijnen? Daarnaast meer inzicht krijgen op welk niveau de werknemers zich bewust zijn van de risico’s en hoe de werknemers omgaan met risico’s die cytostatica met zich mee brengen.

Methode
Niet-verhuld observeren met een observatieschema en een gestructureerd interview met open vragen. Het observatieschema is gebaseerd op de richtlijn cytostatica en betreft regels over de ruimte, bereidingen, toedienen en afvalverwerking. De resultaten zijn verwerkt in een datamatrix. De onderwerpen van de interviewvragen betrof mogelijke blootstelling, de risico’s ervan, maatregelen, bewustzijnsniveau, kennis/toepassing van de richtlijnen en protocollen aan bod. Doormiddel van selectief coderen is er een gedetailleerde samenvatting geschreven.
De onderzoekspopulatie bevat 16.000 apothekersassistenten en 161.000 verpleegkundigen werkzaam in Nederland en beperkt zich tot de verpleegkundigen en apothekersassistenten die werken met cytostatica in Nederlandse ziekenhuizen. Een selecte steekproef leverde elf respondenten op.

Resultaten
Drie apothekersassistenten en zes verpleegkundigen voldoen niet aan de richtlijnen betreft de kledingvoorschriften. Daarnaast was op vijf van de zes verpleegafdelingen geen waarschuwingsbord aanwezig. Alle elf respondenten geven aan zich bewust te zijn van de risico’s van cytostatica. Twee respondenten scoren niveau vier, de andere negen scoren niveau drie van het bewustzijnsniveau.

Conclusie
Alle respondenten lijken zich bewust te zijn van de risico’s. Daarentegen lijken er afwijkingen te zijn met betrekking tot de richtlijnen. Dit betreft voornamelijk de kledingvoorschriften. Het lijkt erop dat op de verpleegafdeling geen waarschuwingsbord wordt gebruikt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFarmakunde
AfdelingParamedische Studies
Datum2017-01-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk