De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rapid identification and susceptibility testing of Enterobacteriaceae and non-fermenters by direct inoculation from positive blood cultures into VITEK®2

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Rapid identification and susceptibility testing of Enterobacteriaceae and non-fermenters by direct inoculation from positive blood cultures into VITEK®2

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is de mogelijkheid onderzocht om een snellere identificatie en resistentie te bepalen door het BacT/Alert systeem te combineren met het VITEK®2 systeem. Directe inoculatie van een bacteriële suspensie in de VITEK®2 ID-GN en AST-NO48 kaarten is mogelijk door middel van differentiële centrifugatie uit positieve bloedkweken met Gram-negatieve staven. Directe inoculatie van een geautomatiseerd systeem voor snellere identificatie (ID) en anti-microbiële gevoeligheidsbepaling (AST) uit positieve bloedkweekflessen zal de tijd, die nodig is voor laboratoriumdiagnostiek, reduceren.
Snellere resultaten kunnen leiden tot een significante reductie van morbiditeit, mortaliteit en kosten. De resultaten van directe inoculatie zijn bevestigd en vergeleken door uitvoeren van de huidige methode; de ‘gouden standaard.’
Om de ID en AST resultaten te onderzoeken zijn er 235 positieve BacT/Alert® bloedkweken, met Gram-negatieve staven, direct geïnoculeerd in het VITEK®2 systeem. Er zijn in totaal 183 Enterobacteriaceae resultaten die d.m.v. directe inoculatie zijn verkregen, vergeleken met de resultaten van de ‘gouden standaard.’ Van de 183 Enterobacteriaceae zijn er 145 (79,23%) correct geïdentificeerd tot op het species niveau, 17 (9,29%) zijn niet geïdentificeerd en 21 (11,48%) zijn incorrect geïdentificeerd. In totaal zijn er 35 non-fermenters onderzocht; hiervan zijn er 31 (88,57%) correct geïdentificeerd tot op het species niveau, 3 (8,57%) zijn niet geïdentificeerd en 1 (2,86%) is incorrect geïdentificeerd.
Het VITEK®2 systeem heeft bij directe inoculatie een identificatie tijd van 5 uur en 6 uur bij respectievelijk Enterobacteriaceae en non-fermenters. De tijd die het VITEK2 systeem nodig heeft voor de resistentiebepaling van Enterobacteriaceae en non-fermenters is respectievelijk 9 en 14 uur.
Het bepalen van gevoeligheid bij Enterobacteriaceae voor de 10 anti-microbiële; amikacine, amoxicilline, amoxicilline/CA, cefotaxime, ceftazidime, ciprofloxacine, gentamycine, imipenem, trimethoprime en trimethoprime/sulfa, is uitgevoerd door gebruik te maken van Neo-sensitabs (Neo-SensitabsTM) en MIC break-points zoals aanbevolen door het Nederlandse CRG. Na het vergelijken van de MIC’ s van het VITEK®2 systeem met die van standaard methode is gebleken dat de 1445 organismen-antibiotica combinaties een gemiddelde hebben van 93,85% (1356 combinaties). De waarden van gevoeligheid voor de 10 individuele antibiotica variëren van 76,76% tot 99,31%. De tijd die nodig is voor de resistentiebepaling van de 10 antibiotica uit 145 bloedkweken varieert van 4¾ tot 16½ uur.
Bij non-fermenters is de directe resistentiebepaling van de volgende 9 anti-microbiële amikacin, ceftazidime, ciprofloxacin, imipenem, meropenem, piperacilline, piperacilline/ tazobactam, tobramycine and trimethoprim/sulfa, uitgevoerd. De MIC’s van de 270 organismen-antibiotica combinaties hebben een gemiddelde van 86,50% (233 combinaties). De gevoeligheid voor de 9 anti-microbiële middelen varieert tussen de 65,52% en 96,67%. De tijd die nodig is om de gevoeligheid te bepalen varieert van 11¼ tot 16¼ uur. In vergelijking met de ‘gouden standaard’ methode, die 1 tot 2 dagen nodig heeft (afhankelijk van de groeisnelheid van het isolaat), is het met deze methode mogelijk om uitslagen op dezelfde dag te rapporteren. Dit kan uiteindelijk leiden tot snellere en specifiekere therapie bij patiënten.
Uiteindelijk kon er geconcludeerd worden dat de determinatie en het bepalen van de gevoeligheid van Gram-negatieve staven met de VITEK®2 methode, t.o.v. de ‘gouden standaard’, sneller resultaat gaf. De VITEK®2 methode determineerde de meeste bacteriën tot op het genus én species niveau, maar had echter wel een lager percentage correcte identificaties. Dit wil zeggen dat het VITEK®2 systeem niet zo specifiek en nauwkeurig was in het determineren van Gram-negatieve staven uit positieve bloedkweken als de ‘gouden standaard’.
De stammen die niet te determineren waren met de VITEK®2 methode konden met de 16S analyse gedetermineerd worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBiologie en Medisch Laboratorium Onderzoek
AfdelingLife Sciences en Chemistry
PartnersAcademisch Medisch Centrum
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk