De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Multiple Sclerose : wat zijn de psychologische effecten van actieve oefentherapie bij ambulante patiënten met milde tot matig MS (EDSS 1,0-6,0)?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Multiple Sclerose : wat zijn de psychologische effecten van actieve oefentherapie bij ambulante patiënten met milde tot matig MS (EDSS 1,0-6,0)?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond
In het verleden hebben personen met Multiple Sclerose hun fysieke activiteit gelimiteerd. Participatie
in lichaamsbeweging werd vermeden. Deze restrictie was vaak opgelegd door fysiologen die van
mening waren op deze manier het risico op exacerbaties en symptomen van overmatige vermoeidheid
te minimaliseren.
Er is echter sinds een aantal jaren een toenemende interesse in de invloed van kortdurende en
langdurende oefenprogramma’s op het fysiologische en psychologische functioneren bij ambulante
patiënten met MS. 16 Training is in opmars als therapeutische strategie om het verlies van functionele
capaciteit te minimaliseren bij chronisch zieke mensen, maar blijft tot op heden echter minimaal
ingezet als interventiestrategie bij de MS populatie, ondanks het feit dat een toenemend aantal studies
aantonen dat beweging bij patiënten met milde tot matige MS gelijke trainings- en mentale effecten
heeft als bij gezonde mensen. 17
De meeste onderzoeken zijn gericht op de fysiologische tolerantie m.b.t. lichaamsbeweging en zijn
gefocust op reacties van de hartslag, bloeddruk, cardiovasculaire functie, spierfunctie en
symptoomstabiliteit. Daarnaast vermindert het risico op secundaire ziekten.
Relatief weinig onderzoeken zijn gericht op het begrijpen hoe beweging invloed heeft op het
psychosociale functioneren en veranderingen brengt in depressie, gevoel, stemming, welzijn,
gezondheid en kwaliteit van leven. Er is tegenwoordig een toenemende erkenning dat mensen met
een milde tot matige MS baat hebben bij reguliere participatie in aërobe bewegingsactiviteiten, zowel
fysiek, mentaal als sociaal. 16
Doelstelling
In deze literatuurstudie wordt getracht informatie te verkrijgen over de invloed van actieve
oefentherapie bij de patiënt met milde tot matige MS. Er wordt aan de hand van recente studies een
evaluatie gegeven van het effect van actieve oefentherapie op de mate van depressie, de mate van
vermoeidheid en de kwaliteit van leven bij ambulante patiënten met Multiple Sclerose. Er wordt een
overzicht gegeven van de onderzoeken gericht op de effectiviteit van fysieke activiteit in relatie tot het
psychosociale functioneren, met als kernwoorden depressie, vermoeidheid en gezondheidsgerelateerde
kwaliteit van leven.
Vraagstelling
Wat is het effect van actieve oefentherapie als fysiotherapeutische behandeling op depressie,
vermoeidheid en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij de patiënt met milde tot matige
Multiple Sclerose? Deze literatuurstudie is gericht op de psychologische effecten van actieve
oefentherapie, onderverdeeld in de invloed op depressie, de invloed op vermoeidheid en de invloed
op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.
Methode
Er is gebruikt gemaakt van 13 wetenschappelijke artikelen. Twaalf zijn gepubliceerd na 2000 en zijn
gebruikt voor analyse. De overige bronnen dateren van voor die tijd en zijn gebruikt ter inleiding, om
bepaalde begrippen te definiëren en de betrouwbaarheid, validiteit en responsiviteit van enkele
meetinstrumenten na te gaan.
Resultaten en conclusie
Actieve oefentherapie heeft een positief effect op het verminderen van depressie 1,4,9,10,16,17, het
verminderen van vermoeidheid 5,8,9,13,15 en het bevorderen van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit
van leven. 9,14,16 Er blijkt tevens onderling een significante relatie te bestaan tussen vermoeidheid,
depressie en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. 3,7,11

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
InstituutBewegingsstudies
Jaar2006
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk