De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is het effect van fysiotherapeutische behandeling als CIMT of BATRAC op het herstel van de arm/hand functie na een CVA?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat is het effect van fysiotherapeutische behandeling als CIMT of BATRAC op het herstel van de arm/hand functie na een CVA?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vraagstelling: Wat is het effect van fysiotherapeutische behandelingen als CIMT of BATRAC op het herstel van de arm/hand functie na een CVA? En welke prognostisch factoren spelen hierbij een rol?
Achtergrond: In Nederland krijgen jaarlijks 30.000 mensen een CVA. In de literatuur is discussie over de beste behandeling, en over de herstel mechanismen van de hersenen.
Doel: Door middel van een literatuur onderzoek de effecten van CIMT en BATRAC op het functionele herstel van de arm/hand na een CVA in kaart brengen.
Er is gezocht in de databases Cochrane, Pedro en Pubmed. 14 artikelen zijn geselecteerd. Daarna is de kwaliteit van de artikelen bepaald mbv de pedro scorelijst.
Resultaten: Als behandeling binnen 3 tot 9 maanden na de eerste CVA, geeft CIMT een significant en klinisch relevante verbetering in mogelijkheden en gebruik van de aangedane arm. BATRAC kan een corticale reorganisatie veroorzaken, maar dit geldt niet per definitie voor alle patiënten. Het zou dus een bevorderende werking op het functionele herstel kunnen hebben.
Slotbeschouwing: Beide therapieën hebben een bevorderende werking op het functionele herstel na een CVA. Maar het is bijvoorbeeld niet duidelijk in welk stadium na de CVA de therapie het best aanslaat. Er is meer en grootschaliger onderzoek noodzakelijk, zodat patiënten zo optimaal mogelijk worden behandeld.
Trefwoorden: CVA, CIMT, BATRAC, herstel arm/handfunctie
Afkortingen: BATRAC= bilateral arm training with rhythmic auditory cueing; CVA= cerebrovasculair accident; CIMT= constraint induces movement therapy; DMTE= standardized dose-matched therapeutic exercises; EMG= elektromyografie; fMRI= magnetic resonance imaging; arm training with rhythmic auditory cueing RCT= randomised controlled trail; TMS= transcranial magnetic stimulation

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2007
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk