De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Cliënten met een licht verstandelijke beperking en de reclassering

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Cliënten met een licht verstandelijke beperking en de reclassering

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Full text aanvragen via link
Hoofdstuk 7 in Beperkt in de keten.Mensen met een licht verstandelijk beperking in de strafrechtsketen.
Veel cliënten met een licht verstandelijke beperking die met justitie in aanraking komen krijgen te maken met de reclassering. Hoewel betrouwbare cijfers over het percentage cliënten met een licht verstandelijke beperking onder de totale reclasseringspopulatie ontbreken, wordt geschat dat dit aantal aanzienlijk is (het aantal mensen met een licht verstandelijke beperking onder volwassen reclasseringscliënten worden geschat tussen de 15 tot 25%; Poort, Bosker & Agema, 2011). Reclasseringstaken voor jongeren worden uitgevoerd door de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg. Jongeren met een licht verstandelijke beperking worden veelal doorverwezen naar de William Schrikker Groep (WSG). Deze organisatie is onder andere gespecialiseerd in jeugdreclassering voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Volwassen cliënten met een licht verstandelijke beperking komen terecht bij de reguliere reclasseringsorganisaties. In Nederland zijn er drie organisaties die reclasseringstaken uitvoeren voor volwassenen: Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering.
In dit hoofdstuk worden de verschillende taken beschreven die de reclassering vervult. Vervolgens wordt, na een summiere introductie van het wetenschappelijke kader voor het reclasseringswerk, ingegaan op de specifieke eisen die aan het reclasseringswerk worden gesteld bij cliënten met een licht verstandelijke beperking bij screening en het opstellen van een plan van aanpak, en bij toezicht en begeleiding. Afgesloten wordt met een korte beschrijving van recente ontwikkelingen om het reclasseringswerk voor cliënten met een licht verstandelijke beperking te verbeteren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingKenniscentrum Sociale Innovatie
LectoraatWerken in Justitieel Kader
Gepubliceerd inBeperkt in de keten: Mensen met een licht verstandelijk beperking in de strafrechtsketen. Boom Lemma, Amsterdam
Datum2014-11-28
TypeBoekdeel
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk