De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nullastbeheersing : energiebesparing bij productiestilstand

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Nullastbeheersing : energiebesparing bij productiestilstand

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit verslag worden de resultaten besproken welke naar voren zijn gekomen uit het gedane nullastonderzoek.
Dit project is opgezet om het onnodige (elektrische) energieverbruik tijdens niet productie uren te bekijken en te
onderzoeken. Het onderzoek heeft geresulteerd in belangrijke besparingsopties. Deze besparingsopties worden
door DAF in overweging genomen.
Het nullastonderzoek loopt in de vijf fabrieken van DAF. Het voorliggende onderzoek beschrijft de resultaten van
de assenfabriek. Het onderzoek is onderdeel van het energiebesparingsplan van DAF. Dit energiebesparingsplan
is opgesteld om te kunnen voldoen aan de meerjaren afspraak welke voorziet in het terugdringen van de C02
uitstoot. DAF is aangesloten bij deze MJA voor overige industrie. Vanuit dit oogpunt is het gedane onderzoek
ondersteund door SenterNovem.
Het onderzoek belicht zowel de technische als managementaspecten welke met dit onderwerp samenhangen.
In de eerste fase van het project zijn de beschikbare verbruikscijfers geïnventariseerd. Het nullastverbruik in de
assenfabriek bedraagt ongeveer 2,4 GWh/jaar. Het totaal afgenomen vermogen in 2005 bedroeg ongeveer 15
GWh. Het energieverbruik tijdens niet productie uren is dus 16% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik.
Tevens zijn in de eerste fase van het project alle verbruikers geïnventariseerd. Zowel de productiegebonden
(productie installaties en persluchtinstallatie) als de gebouwgebonden installaties (verlichting en verwarming) zijn
in kaart gebracht. De meest opvallende verbruikers tijdens nullast zijn de verlichtingsinstallaties,
persluchtinstallatie (persluchtlekkages) en randapparatuur van productie-installaties (koelemulsie pompen,
hydraulicapompen en transportbanden).
De werktijden van de ploegendiensten zijn nader bekeken om het nullast gebied vast te kunnen stellen. In de
assenfabriek wordt gewerkt met verschillende ploegendiensten. Dit is per productiegroep verschillend. Zo wordt
er op enkele productielijnen 3 ploegendienst met weekenddienst gedraaid welke dus geen nullast veroorzaken,
doordat de machines de gehele week in gebruik zijn. De installaties welke in een 3 ploegendienst zonder
weekend dienst draaien of in een twee ploegendienst zijn dus nader bekeken.
Een enquête is gehouden om inzichtelijk te maken in hoeverre de (productie) medewerkers met energiebesparing
bezig zijn. Uit deze enquête komt naar voren dat er behoefte is aan meer duidelijkheid bij de -
productiemedewerkers. Denk hierbij aan het mogen uitschakelen van verlichting en productie installaties.
Er zijn verschillende metingen uitgevoerd om het verbruik tijdens niet productie uren van bepaalde installaties in
kaart te brengen. Vervolgens zijn alle gegevens geïnventariseerd en verwerkt tot potentiële
besparingsmaatregelen en aanbevelingen.
De belangrijkste besparingsmaatregelen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen rijn:
Uitschakelen van spantverlichting tijdens niet productie uren. Besparing circa 560 MWhIjaar.
Uitschakelen diverse transportbanden tijdens niet productie. Besparing circa 12 MWhfjaar.
Opzetten structureel persluchtbeleid. Besparing circa 63 MWh/jaar.
De belangrijkste aanbevelingen welke geopperd worden naar aanleiding van het gedane onderzoek zijn:
Meer duidelijkheid naar de medewerkers met betrekking tot hun bevoegdheden, zoals het uitschakelen
van verlichting en productie installaties.
Vervolgonderzoek naar mogelijke warmte recuperatie van de verwarmingsinstallatie in de assenfabriek.
Hier valt een besparing tussen de 40 en 60% te realiseren op het gasverbruik van de assenfabriek.
Installeren van een kWh meter op de Miebach lastransformator. Deze kan dan worden opgenomen in
de ERBIS monitorings-software. Het verbruik van de assenfabriek IS hierdoor compleet te controleren.
Het gedane onderzoek heeft geresulteerd in een potentiële besparing van 6% op het jaarverbruik en 52% op het
bepaalde nullastverbruik van de assenfabriek.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingAlgemene Operationele Technologie
AfdelingEngineering en Design
PartnersDAF Trucks
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk