De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Preventief onderhoud Landal Beach Resort Ooghduyne

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Preventief onderhoud Landal Beach Resort Ooghduyne

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Na overname van het park door de VVE van Ooghduyne willen zij goed inzicht krijgen in de te verwachte uitgaven, dus o.a. de exploitatiekosten. Onderdeel van de exploitatiekosten zijn de onderhoudskosten. De villa’s en appartementen op het park zijn in handen van particuliere eigenaren, welke zijn verenigd in de VVE en jaarlijks een percentage van de huur afstaan en een eigenarenbijdrage betalen aan Golf & Beach Resort Ooghduyne BV (GBRO). Hiermee wordt de exploitatie en onderhoud van het park van bekostigd. Op het park wordt wel onderhoud uitgevoerd, maar niet preventief. Er zijn geen onderhoudsplannen aanwezig voor het onderhouden van de gebouwen.

Doelstellingen
Het hoofdleerdoel van onze afstudeeropdracht is om de probleemstelling van de opdrachtgever te analyseren, onderzoek te plegen en hieruit de juiste conclusies te trekken.
De opgedane kennis op het gebied van onderhoud willen wij uitbreiden door middel van het uitwerken van een onderhoudsplan in de praktijk voor een echte opdrachtgever. Wij leren hier om te gaan met de wensen van de opdrachtgever, beschikbare budgetten en het gewenste onderhoudsbeleid.

Eindproduct
Het eindproduct zal bestaan uit een onderhoudsplan voor de woningen, appartementen, zwembad en dienstgebouwen, zodat het park inzicht krijgt in de te verwachten kosten voor het onderhoud van de komende 10 jaar en langer.
Voor de uitvoering van het onderhoud moet een advies worden uitgebracht op het gebied van materialen.

De probleemstelling die zal beantwoord worden, luidt:
“Hoe moet de bouwkundige en onderhoudstechnische staat van de gebouwen op het park op een hoogwaardig niveau gebracht worden en hoe wordt dit niveau in de toekomst behouden.”

Uit deze probleemstelling zijn de volgende deelvragen afgeleid:
• Wat is de visie ten aanzien van de kwaliteit van de gebouwen op het park?
• Welke maatregelen en onderhoudswerkzaamheden zijn er nodig om dit niveau te verkrijgen?
• Welke onderhoudswerkzaamheden zijn er nodig om dit niveau te behouden?
• Welke kosten brengt het onderhoud met zich mee en is het deel van de eigenarenbijdrage voldoende om de kosten van het preventief onderhoud te dekken?

Onderzoeksmethodiek
Om op de bovenstaande vragen antwoord te kunnen geven, hebben we studie verricht naar het gewenste kwaliteitsniveau d.m.v. (bestaande) enquêtes en het vertalen van het kwaliteitsplan naar een visie. Met dit niveau konden wij de onderhoudswerkzaamheden per gebouw inventariseren, de levensduur van de materialen bepalen en de kosten in kaart brengen. We hebben gekeken naar het bestaande budget en het nieuwe benodigde budget vastgesteld.

Om met zoveel mogelijk aspecten rekening te houden bij het maken van het onderhoudsplan, hebben we ons verdiept in de organisatie, omgeving, analyse van onderhoud, onderhoud in het algemeen, kosten, budgetten en reserveringen.


Verslagindeling:
In het eerste hoofdstuk is een inleiding van het park, de omgeving en omgevingsfactoren gegeven.
In hoofdstuk 2 wordt er onderzoek gedaan naar de onderhoudsvisie, kwaliteit en beheersing hiervan.
Hoofdstuk 3 omvat een analyse van het onderhoud, de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, onderzoek naar verschillende materialen en advies op het gebied van onderhoudsprognoses en jaarprogramma’s.
Hoofdstuk 4 beschrijft de verschillende mogelijkheden in uitvoering van de werkzaamheden en aansturing hiervan.
In hoofdstuk 5 wordt de exploitatie uitgewerkt en bepaald wanneer er vernieuwd of nieuw gebouwd moet worden.
In hoofdstuk 6 zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.

Achter in dit hoofdrapport hebben we een bijlagen hoofdstuk toegevoegd, waarin informatie staat ter verduidelijking van dit hoofdrapport. (gebruikte bronnen, specifieke informatie betreffende een onderwerp of onderzoek naar materialen, etc.).

Dit hoofdrapport is het onderzoek dat wij verricht hebben voor het onderhoud aan de gebouwen op het park. Met de resultaten van dit onderzoek konden wij de onderhoudsplannen maken, welke het bijlagen rapport vormen.
Het bijlagen rapport is dus het resultaat van dit hoofdrapport.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk