De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Doelmatigheid bij projectontwikkeling door woningcorporaties

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Doelmatigheid bij projectontwikkeling door woningcorporaties

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Na de verzelfstandiging zijn corporaties in toenemende mate projecten gaan ontwikkelen om de continuïteit te kunnen garanderen. Projectontwikkeling is echter een andere activiteit dan de kernactiviteit het bieden van sociale woningen (aan vooral de primaire doelgroep). Daar komt bij dat de tucht van de markt de corporatie niet van nature helpt te focussen op financieel rendement. Dat maakt het een bijzonder lastige opgave om tegelijkertijd een nieuw speelveld te betreden en bovendien doelmatig en doeltreffend te werk te gaan.

Het doel van het rapport is te onderzoeken hoe corporaties doelmatiger projecten kunnen ontwikkelen. Hiervoor is eerst een theoretisch onderzoek gedaan, gevolgd door een praktijkonderzoek bij drie organisaties. Op basis hiervan zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Doelmatig is de optimale verhouding is tussen, wat men in een proces stopt en alle effecten die uit het proces voortkomen. Uit het theoretisch onderzoek blijkt dat organisaties doelmatig werken als zij:
 zich meetbare doelen stellen
 de basis is vastgelegd in een eenduidige, begrepen en gedeelde missie en strategie
 er, bij meer dan tien werknemers, een structuur vastgelegd wordt
 processen de werkzaamheden beschrijven (vastgelegd in TBV’s)
 er wordt gemonitord en geëvalueerd om knelpunten inzichtelijk te maken
 TBV’s aansluiten bij de vereiste competenties
 de organisatiecultuur mee verandert met de ontwikkelingsfase van de organisatie.

Uit het praktijk onderzoek blijkt dat bij de organisaties:
 doelen niet meetbaar zijn gedefinieerd
 de missie en strategie niet eenvoudig begrijpbaar is vastgelegd en ook niet door de medewerkers wordt gekend
 als de organisatie groeit er een matrix structuur ontstaat
 processen van de organisaties in hoofdlijnen overeenkomen
 er onvoldoende gemonitord wordt, waardoor er onvoldoende basis is voor een goede evaluatie. De hoop dat er door te doen wordt geleerd geldt wel voor het individu, maar niet voor de organisatie.
 er zich taken voordoen tijdens het proces die niet altijd passen in het functieprofiel
 managers naast leidinggevende taken ook uitvoerende taken hebben
 er een dominante taakcultuur heerst, die past bij een startende onderneming en niet bij organisatie die doelgericht en doelmatig wil werken.

Voor de doelmatigheid is het van belang de tijd te nemen om interne zaken (zoals missie, strategie, doelen, werkprocessen en organisatiecultuur) gezamenlijk voor de organisatie op te stellen, vast te leggen en te implementeren. Dan is het voor de organisatie mogelijk inzicht te krijgen in knelpunten en deze oplosbaar te maken. Hierdoor creëren de organisaties de mogelijkheid de doelmatigheid van het interne proces van projectontwikkeling te verhogen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwtechnische Bedrijfskunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk