De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van bètablokkers op inspanningsparameters bij mensen met chronisch hartfalen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De invloed van bètablokkers op inspanningsparameters bij mensen met chronisch hartfalen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond
In 2007 overleden er in Nederland 40.849 mensen aan hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten - en dan met name de coronaire hartziekten en hartfalen - zijn tot op heden de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Een sterke stijging van 46,9% wordt verwacht in het absolute aantal mensen met hartfalen tussen 2005 en 2025.1 Mensen met hartfalen worden op multidisciplinaire wijze behandeld, aan de hand van een hartrevalidatie programma. Fysieke training en medicamenteuze behandeling zijn hier belangrijke onderdelen van. Bètablokkers als onderdeel van de medicamenteuze behandeling beïnvloeden de parameters van inspanningstesten en daardoor ook de resultaten van sommige inspanningstesten.
Vraagstelling
De vraagstelling van deze literatuurstudie is: Wat is de fysiologische invloed van bètablokkers op de hartfrequentie, de VO2-piek en de functionele inspanningscapaciteit bij mensen met chronisch hartfalen?
Methode
Literatuur is gezocht in elektronische databanken, te weten: PubMed, ScienceDirect en Google wetenschap. Uit de gevonden artikelen is een selectie gemaakt aan de hand van de volgende criteria: alleen Engelstalige artikelen, die gepubliceerd zijn vanaf 1995, full text beschikbaar en waarvan het abstract relevant is voor de vraagstelling van deze literatuurstudie.
Resultaten
Er zijn in totaal 6 artikelen gevonden die relevant zijn voor de vraagstelling, waarvan 4 Randomized Clinical Trials (RCT) en 2 Clinical Trials (CT). Uit deze artikelen komt naar voren dat er sprake is van een daling van zowel de hartfrequentie in rust (p <0.001), als de hartfrequentie tijdens piek of maximale inspanning (p <0.05). De VO2-piek was toegenomen (p <0.015) in enkele studies en afgenomen (p = NS) in andere studies. Tenslotte blijkt dat de functionele inspanningscapaciteit is toegenomen (p <0.05) bij mensen met CHF na behandeling met bètablokkers.
Conclusie
Behandeling van mensen met CHF met bètablokkers zorgt voor een afname van de Hf in rust en tijdens inspanning en voor een toename van de functionele inspanningscapaciteit. Over de invloed op de VO2-piek is de literatuur niet eenduidig.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk