De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

GENESIS : een nieuw begin

Rechten: Alle rechten voorbehouden

GENESIS : een nieuw begin

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit rapport beschrijft het verloop van mijn afstudeeropdracht. De opdracht is uitgevoerd bij de afdeling Servicecentrum Automatisering van de gemeente Oss. De probleemstelling die centraal stond was “de vervanging van, het geleasde deel, van het serverpark voor 1 april 2007 ”. Een uitzondering hierop is de Citrixfarm geweest. Deze servers worden via een apart project vervangen. Op 1 april 2007 loopt het leasecontract van deze hardware af en wordt dan ingenomen door de leasemaatschappij. Het was dus erg belangrijk om voor 1 april 2007 de nieuwe infrastructuur gerealiseerd te hebben. Zou dit niet het geval geweest zijn dan zou het leasecontract verlengd moeten worden. Dit met alle financiële gevolgen van dien. De opdracht is in fases uitgevoerd elk met haar eigen doel.
Inventarisatiefase
Eerst moest er een inventarisatie plaats vinden van de componenten die per 1 april 2007 door de leasemaatschappij ingevorderd gaan worden. Dit is gebeurd op basis van methoden en technieken. Met betrekking tot de software is er een overzicht gemaakt om na het onderwerp te kunnen beoordelen welke software ( licenties ) herbruikbaar waren. In deze fase zijn tevens de wensen van de gemeente Oss onderzocht. Deze wilde een efficiënt en effectief werkend serverpark dat voorbereid was op de toekomst. Een onderdeel van deze fase is het plan van aanpak.
Analysefase
Tijdens deze analysefase is o.a. de huidige situatie en zijn de bestaande risico’s in kaart gebracht. Hieruit kwamen de volgende knelpunten naar voren: Redundantie, schaalbaarheid, performance, beschikbaarheid, dataopslag, TCO en het gebrek aan documentatie. Dit leverde genoeg informatie op om een gedegen functioneel-, detail- en technisch ontwerp te maken. Er is in deze fase besloten om een tweede SAN-omgeving te koppelen aan de bestaande SAN-omgeving. Deze keuze zorgt o.a. voor extra redundantie, continuïteit en schaalbaarheid die ontworpen is door de eigen beheerorganisatie.
Ontwerpfase
Er is in deze fase besloten te kiezen voor een implementatie van een Windows cluster infrastructuur. Deze, voor de gemeente Oss, nieuwe techniek zorgt voor een betere redundantie en continuïteit. De belangrijkste servers ( mail, database, file, applicatie en backup ) zijn in paren van twee gekoppeld om, bij uitval van één van de twee servers, de functionaliteit van deze uitgevallen server over te kunnen nemen. Dit zonder dat dit invloed heeft op deze functionaliteit. Deze fase heeft een functioneel-, detail- en technisch ontwerp voortgebracht. De blauwdruk, die hierdoor is ontstaan, heeft tevens gediend als basis voor de implementatie.
Aanbestedingfase
De totale kosten van dit project zijn binnen de Europese aanbestedingsnorm gebleven. De jaarlijkse leasekosten en de dure onderhoudskosten komen te vervallen. Voor de nieuwe componenten zijn wel onderhoudscontracten afgesloten maar het feit dat al deze nieuwe componenten standaard met 3 jaar garantie zijn geleverd maakt dat de onderhoudscontracten veel goedkoper zijn. En dit komt de TCO ten goede.
Implementatiefase
de implementatiefase is het ontwerp daadwerkelijk omgezet in een werkend product. Deze fase heeft geen overlast opgeleverd voor de gebruikers en de continuïteit van de bedrijfsvoering is nooit in gevaar geweest.
Evaluatiefase
In deze fase is de nieuwe infrastructuur geëvalueerd en is er geïnventariseerd of aan alle gestelde eisen is ( paragraaf 3.4 en 3.5 ) voldaan. Dat is het geval. Er is gedurende deze opdracht ook erg veel aandacht besteed aan het maken van documentatie. Dit heeft geresulteerd in een naslagwerk dat de basis vormt voor een nieuw te creëren beheershandboek.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingInformatica
AfdelingICT
PartnersGemeente Oss
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk