De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Realisatie van een “Instrumentarium” ten behoeve van nacalculatie voor VolkerRail

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De Realisatie van een “Instrumentarium” ten behoeve van nacalculatie voor VolkerRail

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om tot een goed informatie systeem te komen dient men volledige, tijdige en juiste informatie tot zijn/haar beschikking te hebben. Deze informatie stelt werknemers in staat om hun beslissingen binnen de organisatie goed te kunnen beoordelen, te ondersteunen en uit te voeren. Om deze ondersteuning te vergemakkelijken is er een systeem ontwikkeld die deze informatie aan iedereen die dit nodig heeft ter beschikking stelt..

Afhankelijk van het soort bedrijf en het soort managementstijl dat door de organisatie of de betreffende manager gehanteerd wordt kan er gekeken worden welk soort informatie betrekking heeft op de beslissingen en taken. In dit document treft u adviezen en uitwerkingen aan die aanleiding geven tot een efficiënter gebruik van de informatie binnen VolkerRail dat ondergebracht is in een digitaal platvorm het “Instrumentarium” genaamd. De opzet van het “Instrumentarium” is terug te herleiden naar een zestal verbetertrajecten die gepland zijn binnen VolkerRail en moeten leiden tot een structurele verbetering en optimalisering van verschillende processen en doelen. Zo is er ook binnen de afdeling contracting een verbetertraject met als doel om digitaal de werkmethodes binnen VolkerRail vast te leggen. Deze digitaal vastgelegde werkmethodes zullen dan als standaard en uitgangspunt gaan dienen voor de verschillende aanbestedingen en werken binnen VolkerRail en zullen ter ondersteuning een basis vormen voor calculatie, werkvoorbereiding en uitvoering.

Dit rapport zal inzicht verschaffen in welke werkzaamheden er tijdens het vooronderzoek naar de informatiebehoefte gedaan zijn, hoe het implementeren van het “Instrumentarium” tot stand is gekomen is en welke methodes, modellen en analyses er gebruikt zijn tijdens de verschillende trajecten van het project. Door de implementatie van het “Instrumentarium” zal er binnen VolkerRail op den duur door werknemers en management snellere en betere beslissingen genomen kunnen worden die in de nabije toekomst een besparing oplevert van zowel tijd als geld. Het is dus ook van belang dat er aandacht besteed wordt aan het uitwerken van de adviezen, analyse, methodes en modellen om een eventueel vervolg of uitbreiding van het “Instrumentarium”kan worden doorgevoerd.

In een vervolg stadium kan gedacht worden aan verschillende uitbreidingen die het “Instrumentarium” ten goede kunnen komen zoals financiële analyse en kostprijsberekening. Maar er kan ook gedacht worden aan het laten evalueren van het “Instrumentarium” en het op te nemen binnen het Management Informatie Systeem waarbinnen alle benodigde informatie opgeslagen wordt. Hiermee kan er een langer termijn strategie gevormd kan worden waarmee de organisatie op elk niveau gestuurd kan worden

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingInformation Engeneering
AfdelingEngineering en Design
PartnersVolkerRail Contracting
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk