De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van oefenprogramma’s op de afname van de mineraaldichtheid van bot bij reumatoïde artritis patiënten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het effect van oefenprogramma’s op de afname van de mineraaldichtheid van bot bij reumatoïde artritis patiënten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: Het risico voor het ontwikkelen van fracturen is bij reumatoïde artritis patiënten twee keer zo
groot als hun gezonde leeftijdsgenoten. Dit komt onder andere doordat de botmineraaldichtheid is afgenomen
bij deze patiënten. Hoe dit precies tot stand komt is niet bekend.
Doel: Normale veroudering gaat ook gepaard met botverlies. Inmiddels is bekend dat dit proces kan worden
vertraagd doormiddel van dynamische oefeningen gericht op het aanmaken van botmassa. Doel van dit
artikel is om te onderzoeken of deze vorm van oefeningen ook effectief is voor reumatoïde artritis patiënten.
Methode: Er is literatuuronderzoek verricht naar onderzoeken die gedaan zijn naar het effect van
lichamelijke activiteit op de botmassa bij reumatoïde artritis patiënten. Op grond van de inclusiecriteria zijn
acht artikelen geselecteerd. Drie hiervan zijn gerandomiseerde klinische onderzoeken, vier zijn
dwarsdoorsnede onderzoeken en één is een case studie.
Resultaten: De dwarsdoorsnede onderzoeken zijn redelijk uniform in de conclusie dat met het toenemen van
de lichamelijke activiteit waarbij de gewrichten belast worden de botmineraaldichtheid minder snel afneemt.
De twee gerandomiseerde klinische onderzoeken en de case studie concluderen dat met een
oefenprogramma, waarbij de gewrichten belast worden, de botmassa bij reumatoïde artritis patiënten minder
snel afneemt, of zelfs toeneemt. Één onderzoek heeft onderzoek gedaan naar een dynamische spierkracht
programma en het effect op de botmassa.
Conclusie: De literatuur is redelijk eenduidig met de conclusies. Het is waarschijnlijk dat oefenprogramma’s,
waarbij de gewrichten belast worden, een positief effect hebben op de afname van botmassa bij reumatoïde
artritis patiënten. Wel is verder onderzoek in de vorm van gerandomiseerde klinische onderzoeken
noodzakelijk.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk