De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van lasertherapie en dry needling op pijn bij het myofasciaal pijn syndroom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het effect van lasertherapie en dry needling op pijn bij het myofasciaal pijn syndroom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: Het myofasciaal pijn syndroom is een veel voorkomende aandoening die zowel acute als
chronische pijn en disfunctie van het houdings- en bewegingsapparaat veroorzaakt. Essentieel is de
verspreiding van pijn bij het myofasciaal pijn syndroom. De literatuur beschrijft veel verschillende
therapieën voor de behandeling ervan waaronder lasertherapie en dry needling. Lasertherapie is een
ver ontwikkelde en een veel gebruikte therapie bij het myofasciaal pijn syndroom. Dry needling is een
recent ontwikkelde therapie. De effectiviteit van deze therapieën wordt nog in twijfel getrokken en
daarom veelvuldig onderzocht.
Vraagstelling: Wat is het effect van lasertherapie en dry needling op pijn bij patiënten met het
myofasciaal pijn syndroom?
Methode: Er is naar literatuur gezocht in elektronische databanken: Medline, Cochrane, PubMed,
EMBASE, PEDro, Cinahl en via zoekmachine Google Scholar. Er is een selectie uit de artikelen
gemaakt op basis van inclusiecriteria en exclusiecriteria. Inclusiecriteria zijn patiënten
gediagnosticeerd met het myofasciaal pijn syndroom, interventies bestaande uit lasertherapie of
interventies bestaande uit dry needling, en artikelen waarin pijn als uitkomstmaat gebruikt is.
Exclusiecriteria zijn patiënten met andere aandoeningen naast het myofasciaal pijn syndroom. De
methodologische kwaliteit van de geïncludeerde studies is beoordeeld met de Physiotherapy Evidence
Database scorelijst.
Resultaten: Er zijn zeven randomised controlled trials geselecteerd. Zes zijn van goede kwaliteit en
een van redelijke kwaliteit. De onderzoeken laten uiteenlopende resultaten zien. In twee onderzoeken
zijn geen significante verschillen gevonden tussen lasertherapie en placebo laser. Uit twee andere
onderzoeken blijkt dat lasertherapie een significant verschil gaf in pijnvermindering op korte termijn
ten opzichte van een dry needling groep en / of placebogroep. Een studie vond een significant verschil
op lange termijn na dry needling in combinatie met rekken in vergelijking met alleen rekken en de
controlegroep, terwijl een andere studie significant verschil vond op korte termijn na dry needling ten
opzichte van de controle groep. In een onderzoek is een significante pijnvermindering aangetoond na
dry needling behandeling, waarbij het effect niet gemeten is ten opzichte van een controlegroep.
Conclusie: Er kan geen duidelijke uitspraak gedaan worden over de effectiviteit van lasertherapie.
Voor dry needling zijn aanwijzingen gevonden voor effectiviteit. Door de wisselende resultaten kan
geconcludeerd worden dat er nog geen eenduidig bewijs is voor het effect van zowel lasertherapie als
dry needling op pijn bij het myofasciaal pijn syndroom.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk