De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vrijheid op de gesloten afdeling; de waarde van muziektherapie in de acute psychiatrie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vrijheid op de gesloten afdeling; de waarde van muziektherapie in de acute psychiatrie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkonderzoek gaat over de effecten van de muziektherapie op de gesloten afdeling van de acute
psychiatrie binnen Symfora groep. Deze muziektherapie is opgezet in het kader van het project dwang &
drang, waarin gezocht wordt naar alternatieven voor dwangmaatregelen in de psychiatrie. Deze
muziektherapie loopt nu twee jaar en zowel cliënten als verpleegkundigen vinden het erg leuk. Maar
heeft het ook daadwerkelijk effect? Om deze vraag te beantwoorden heb ik cliënten en
verpleegkundigen geïnterviewd en zelf geobserveerd tijdens de muziektherapie. De analyse van deze
data is met behulp van de Grounded Theory tot stand gekomen. Uit dit onderzoek zal antwoord komen
op de vragen in hoeverre de muziektherapie het separeergebruik verminderd, agressie op de afdeling
verminderd en hoe muziektherapie inspeelt op het contact tussen de cliënten en bijdraagt aan
groepsvorming. Ook zal het effect van de muziektherapie op de verpleegkundigen beschreven worden.
Muziek geeft vrijheid, zelfs op een gesloten afdeling!

This practical research focuses on the effects of music therapy on the closed acute psychiatric ward
within the Symfora group. The music therapy was started two years ago, within the framework of the
project Pressure & Force. It was set up to find alternatives for compulsory measures in psychiatry. Both
clients and nurses appreciate this music therapy very much. But does it really have any positive effect?
To answer that question I have interviewed and observed clients and nurses during music therapy. The
analysis of these data was accomplished with the aid of the Grounded Theory. This research will show to
what extend music therapy diminishes the use of separation and aggression on the ward, what effect
music therapy has on the contact between the clients and how it contributes to the forming of
groups/social bonds. It will also describe the effect of music therapy on the nursing staff. Music sets you
free, even on a closed ward!

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCreatieve Therapie
AfdelingInstituut Social Work
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk