De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Observatiemodule creatieve therapie beeldend; doelgroep Psychiatrische dagbehandeling bij ouderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Observatiemodule creatieve therapie beeldend; doelgroep Psychiatrische dagbehandeling bij ouderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze module is ontstaan vanuit mijn wens meer gestructureerd te willen werken binnen de observatieperiode.
Gestructureerd wil zeggen; binnen de context van de mogelijkheden van kortdurende therapie, zoals deze steeds meer wordt ingezet op de Psychiatrische Dagbehandeling Ouderen van de GGZ, Breda.

Binnen deze instelling wordt er gewerkt volgens de Cognitieve gedragstherapeutische benadering. Binnen het therapeutische milieu van de instelling richt men zich op psychiatrische aspecten, waarbij op indicatie aandacht besteedt wordt aan lichamelijke, psychische, sociale en spirituele aspecten. Men richt zich op zowel de individuele cliënt als op de cliëntengroep.

Doel van dit observatieprogramma
Het aanbieden van dit observatieprogramma aan nieuwe cliënten van de PDO, heeft als doel:
- te komen tot aanbevelingen ten aanzien van therapiedoelen als: het veranderen van gedrag, het verbeteren van het uiten van gevoelens e.a.
- het formuleren van werkvormen, bijvoorbeeld van structureren naar volgen, oefenen en ontdekken
- het formuleren van opdrachten voor de behandeling van deze specifieke cliënt.
Tonny de Groot

This module has been created as a result of my wish to work more structured during the time when I conduct my observation.
Structured means within the context of the possibilities of short term therapy, the like of which is used more frequently in the psychiatric daycare for the elderly of the GGZ, Breda.

This organization works with the cognitive behavioral therapeutic approach. Within the therapeutic environment of the organization one is focused upon the psychiatric aspects. When certain indications are present, one pays attention to physical, psychological, social and spiritual aspects as well. One pays attention to the individual client as well as the client group.

The objective of this observational program
This observational program is offered to new clients of the PDO and has the objective to:
- Generate recommendations in relation to the therapeutic objectives like: changing behavior, improve the expression of emotions, etc.
- Formulating methods of training, like for example working from structuring to following, practicing and discovering.
- Formulating instructions in relation to the treatment of these specific clients.

Tonny de Groot

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCreatieve Therapie
AfdelingInstituut Social Work
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk