De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Happy Healthy School

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Happy Healthy School

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit project staan twee aspecten centraal: Het oplossen van het slechte
binnenklimaat in scholen en het streve naar een vernieuwende manier van
duurzaam ontwerpen.
Het doel van het project was om onderzoek te doen naar hoe de luchtkwaliteit op
scholen verbeterd kan worden door gebruik te maken van planten in een kas.
Na het onderzoek luchtkwaliteit valt inderdaad te concluderen dat de luchtkwaliteit
op scholen slecht is. In vele gevallen (80% van de scholen in Nederland) zelfs zo
slecht dat er weldegelijk iets aan gedaan moet worden.
In eerste instantie is vooral secundair kwalitatief onderzoek gedaan zowel voor de
luchtkwaliteit als voor de kas en de planten .Vervolgens is secundair kwantitatief
onderzoek verricht op beide onderdelen. Naast het wijd - toepasbare onderzoek
is primair kwantitatief onderzoek op locatie uitgevoerd waarbij de huidige
luchtkwaliteit van de school in kaart werd gebracht.
Uit het onderzoek van TNO is gebleken dat de CO2 concentratie in een lokaal niet
meer dan 400 ppm boven de buitenconcentratie (van +/- 380 ppm) mag liggen
met een algeheel maximum van 1000 ppm. Dit is de streefwaarde. De wettelijke
waarde volgens bouwbesluit is 1200ppm. Voor de optimale leerprestatie is echter
een concentratie van niet meer dan 800ppm aanbevolen.
Er werden op 41 scholen in de regio van Eindhoven concentraties gemeten van
maximaal 1524 ppm.
Daarnaast kwam uit dit onderzoek naar voren dat op 85% van de scholen de CO2-
concentratie gedurende de lestijdboven de 1000 ppm komt. Uit een onderzoek
van de GGD blijkt dat 80% van de onderzochte scholen door onvoldoende
ventilatie de grenswaarde voor CO2 overschreden. CO2-concentraties van 3000-
5000 ppm waren geen uitzondering.
Wanneer de CO2 concentratie boven de 1200ppm heeft dit schadelijke gevolgen
voor de gezondheid van de kinderen. Kinderen krijgen last van hoofdpijn en last
van luchtwegen, wanneer de concentratie hoger is dan 800pm heeft dit nadelige
gevolgen voor de concentratie en leerprestaties van de kinderen.
Nadat er in kaart is gebracht hoe slecht de luchtkwaliteit op Nederlandse scholen
is en welke gevolgen dit heeft, is er gekeken naar hoe dit probleem op een
duurzame, inovatieve manier opgelost kan worden.
Het is al lang bekend dat planten in staat zijn om CO2 om te zetten in O2. Sinds
het onderzoek van NASA is gebleken dat sommige planten ook in staat zijn om
schadelijke stoffen uit de lucht te filteren. Andere wetenschappelijke onderzoeken
steunen deze resultaten.
Hier kan uit geconcludeerd worden dat planten in theorie in staat zijn om de
(binnen)lucht (van de school) te zuiveren.
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de relatie tussen kas en klas
een zeer goede verbintenis. De lucht van de klas heeft een positieve invloed
op de planten in de kas; planten leven het best in een klimaat waarbij de CO2
concentratie hoger is dan 700ppm. De lucht uit een klaslokaal is gemiddeld hoger
dan 800ppm. In theorie kunnen de planten daarna de lucht van de klas zuiveren;
de CO2 concentratie verminderen en de schadelijke stoffen uit de lucht halen. Of
de kas in staat is om de lucht, binnen een bepaalde tijd, genoeg te zuiveren zodat
de CO2 concentratie maximaal 800ppm is en de schadelijke stoffen uit de lucht
gefilterd worden. Om te controleren dat planten inderdaad de lucht zuiver genoeg
krijgen zal er een prototype gemaakt moeten worden waar metingen gedaan
moeten worden.
Na het onderzoek werd er een ontwerp gemaakt van een basisschool waarbij een
kas het gebouw van frisse lucht voorziet.
Alle ontwerpkeuzes zijn op deze visie en de conclusies van de verkenningen en de
analyses gebaseerd waardoor het ontwerp duurzaam is; de natuur samen met de
wensen van de belanghebbenden voorop staan.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Datum2011-10-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk