De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Isolement in Rotterdam

de ontbrekende schakel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Isolement in Rotterdam

de ontbrekende schakel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

This report reveals the critical missing links within the city of Rotterdam. The city of Rotterdam is full of physical and mental barriers, partly because of harbours and infrastructure. The barriers, which were experienced by some respondents appeared to isolate complementary sectors off of eachother. In order to resolve isolation within the city, a couple of missing links were to be treated in several separate cases.

The main purpose of this research is to trace down the missing links within the urban network of Rotterdam. Realisation of these so called missing links, existing between utterly isolated sectors, will bring potential synergy between two complementing sectors to fruition, as well as reinforcing the overall network of Rotterdam.

In order to settle and / or mitigate existing barriers, several cases have exposed multiple solutions, without having a negative impact on their existing functionality.
6
ISOLEMENT IN ROTTERDAM
SAMENVATTING
Dit document onthuld de kritieke schakels die in de stad
Rotterdam ontbreken. Rotterdam is namelijk vergeven
van fysieke danwel mentale barrières. De bevonden
barrières zorgen er in een aantal gevallen voor, dat voor
elkaar interessante bestemmingen min of meer van elkaar
geïsoleerd zijn. Om het isolement en de daarbij behorende
barrières te overwinnen zijn een aantal ontbrekende
schakels uitgewerkt.
De doelstelling van dit onderzoek is om er achter te
komen waar ontbrekende verbindingen (schakels) in het
stedelijke netwerk van Rotterdam liggen. Door toepassing
van de ontbrekende schakel kan de potentie die er tussen
geïsoleerde locaties bestaat tot bloei komen en wordt
het stedelijke netwerk van Rotterdam versterkt. Gezien
het feit dat barrières voor personen subjectief zijn is een
verscheidene groep respondenten gevraagd naar hun
ervaringen met barrières binnen Rotterdam. Vanuit de
gesprekken werd duidelijk dat veel van de bevonden
barrières ten grondslag liggen aan de economische
slagader van Rotterdam. De Maas, waardoor Rotterdam
een havenstad is, brengt op stedelijk niveau consequenties
met zich mee. Havens, met aan de kades bedrijfsterrein,
hebben slecht bereikbare schiereilanden tot gevolg.
Dijken, welke de stad beschermen tegen optrekkend water,
zorgen op voetgangers en iets niveau voor barrières in het
stedelijke netwerk.
Om een gedegen analyse te kunnen doen over een
behapbaar gedeelte van de stad, is er op basis van de
concentratie van door respondenten bevonden barrières
een ingekaderd plangebied gekozen. Het plangebied
omvat een rondgaande route die de Erasmusbrug en
de Maastunnel met elkaar in verbinding zet. Deze ronde
welke een barrièrelijn vormt, is mede door de drukke
verkeersaders en de vele dijken als uitgangspunt genomen.
Het ingekaderde plangebied is vervolgens aan beide
kanten van de barrièrelijn geobserveerd en geanalyseerd
op bepalende functies en bestemmingen. Dit heeft een
aantal ontbrekende schakels opgeleverd, waarvan de vier
belangrijkste een verdere uitwerking hebben gekregen als
aparte casus.
Hoewel het Erasmus MC ziekenhuis pal naast ´Het Park´
ligt, is het door de aanwezigheid van de Westzeedijk
(onderdeel barrièrelijn) een opgave om vanuit het
ziekenhuis het park te bereiken. De Westzeedijk kent
vanuit het ziekenhuis slechts twee oversteekplaatsen welke
bovendien slecht oversteekbaar zijn. Met name voor fysiek
zwakkere patiënten is het onmogelijk om het prachtige park
te bereiken. Het barrière overwinnende ontwerp omvat een
brug, aangesloten op het ziekenhuis over de Westzeedijk
met een uitkijk platform over Rotterdam. In het platform is
gekozen voor een lift, die patiënten en bezoekers op een
prettige en veilige manier van het park kan laten genieten.
Om de kosten voor de brug terug te verdienen wordt er in
combinatie met de brug een theehuis geëxploiteerd.
De aangelegde Maashaven, welke tekenend is voor
de Rotterdamse identiteit, zorgt voor een grote barrière
tussen Katendrecht en de wijken die ten Zuiden van de
Maashaven liggen Tarwewijk, Charlois en Carnisse. De
elkaar versterkende bestemmingen aan beide kanten van
de Maashaven zijn momenteel van elkaar geïsoleerd, wat
ertoe heeft geleid een nieuwe schakel te ontwerpen. Als
oplossing is er een schakel dwars over de Maashaven
gelegd. Het sterke punt van deze schakel is dat; naast
dat het netwerk verbeterd wordt, de Maashaven voor
binnenvaart gewoon gebruikt kan blijven worden. De dijk,
parallel aan de Brielselaan wordt als aantrekkelijke entree
omgevormd om de barrière in visueel en mentaal opzicht te
beslechten.
De laatste uitgewerkte casus betreft een toevoeging in
de vorm van een zebrapad aan het bestaande netwerk.
Het gemis van de schakel wordt bevestigd door mensen
die dwars over de autorijbanen en trambaan oversteken.
In het kader van de verkeersveiligheid is het gewenst
om zo snel mogelijk een nieuwe voetgangers en ietsers
oversteekplaats te realiseren te midden van het Vasteland.
De verschillende casussen laten zien dat barrières op veel
verschillende manieren te mitigeren en te beslechten zijn,
zonder een negatief effect te hebben op de bestaande
functionaliteit van de barrière. In een aantal gevallen blijken
barrières zelfs met minimale ingrepen beslecht te kunnen
worden. Wanneer aangetoond wordt dat er een zekere
meerwaarde en / of een terugverdienmodel te behalen
valt, kunnen ontbrekende schakels met de toewijding van
externe partijen of met minimale inanciële middelen op
slimme manieren overwonnen worden.
Naast dat dit onderzoek een aanzet geeft tot verdere
ontwikkeling, kan de gebruikte methode ook toegepast
worden op andere gebieden, om barrières en onbekende
schakels snel bloot te leggen. De methode heeft binnen
Rotterdam en het later aangetekende gebied, toch een
aantal ontbrekende schakels bloot weten te leggen, welke
als kansrijk worden beschouwd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingRuimtelijke Ordening en Planologie
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnerGemeente Rotterdam
Datum2015-06-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk