De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Neurogene Heterotope Ossificatie; één van de meest voorkomende complicaties bij dwarslaesiepatiënten!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Neurogene Heterotope Ossificatie; één van de meest voorkomende complicaties bij dwarslaesiepatiënten!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: Neurogene Heterotope Ossificatie (NHO) is een vaak voorkomende complicatie bij
dwarslaesiepatiënten die moeilijk te behandelen is. Nog steeds is de exacte pathofysiologie
onderliggend aan NHO bij dwarslaesiepatiënten niet duidelijk, mede hierdoor lijkt er nog geen
eenduidig behandelplan te zijn voor deze aandoening bij dwarslaesiepatiënten.
Doelstelling: Het doel van deze literatuurstudie is een informatief overzicht geven over NHO en
dwarslaesie en de behandelmogelijkheden die er zijn bij een dwarslaesiepatiënt met NHO.
Vraagstelling: Wat wordt er in de recente literatuur geschreven over Neurogene Heterotope
Ossificatie en een dwarslaesie en over de meest voorkomende behandelmogelijkheden van
Neurogene Heterotope Ossificatie bij dwarslaesiepatiënten?
Methode: Er is gezocht naar artikelen met de zoekmachines Cochrane, PubMed, ScienceDirect en
CINAHL. Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende zoektermen of een combinatie hiervan; Spinal
Cord Inury, Neurogenic heterotopic ossification, Neurogenic ossification, Heterotopic ossification,
Physical Therapy, Myositis ossificans, Treatment en Complications. De gevonden RCT’s zijn
beoordeeld met behulp van de PEDro-Scale.
Resultaten: Er zijn verschillende methoden voor gerichte diagnostiek wanneer er sprake lijkt te zijn
van beginnend NHO. Dit zijn voornamelijk de bot-scintigrafie, radiografie, ultrageluidstechniek,
röntgenfoto’s, CT scan & MRI en het laboratoriumonderzoek.
De behandeling van NHO lijkt vooral te bestaan uit een medicamenteuze benadering en
oefentherapie, wanneer dit niet afdoende resultaten geeft wordt er in sommige gevallen gekozen
voor een operatieve benadering.
Conclusie: NHO is een aandoening waarvan een eenduidige oorzaak van ontstaan nog steeds niet is
gevonden. Hierdoor is het moeilijk een preventief protocol en een effectief therapeutisch
behandelprotocol op te stellen. De huidige behandeling van NHO bij de dwarslaesiepatiënt is vooral
symptomatisch.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk