De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tussen techniek en commercieel: 'bouwen' aan de toekomst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Tussen techniek en commercieel: 'bouwen' aan de toekomst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de aannemerij verandert de laatste jaren erg veel. Dit brengt zowel voor het personeel binnen
als buiten veel veranderingen met zich mee. Om een helder beeld te krijgen van het bedrijf waar
ons onderzoek zich voornamelijk op richt, is het belangrijk om naar de geschiedenis van
Strukton te kijken. Vanaf de oprichting in 1915 tot aan nu, een tijd waarin veel veranderd is.
Niet alleen Strukton is erg veranderd, dit is de algemene trend in de aannemerij geweest. Als we
naar de afgelopen honderd jaar kijken is er heel veel veranderd in de aannemerij. Het startpunt
voor deze veranderingen is eigenlijk de woningwet van 1901. Deze wet geeft de overheid voor
het eerst de mogelijkheid om eisen aan de kwaliteit van woningen te stellen. Nu, meer dan 100
jaar later, is bouwen zonder veiligheids- en kwaliteitscontrole ondenkbaar. Verder zijn de lonen
in de bouw de afgelopen 100 jaar gigantisch gestegen.
In de praktijk betekent dit voor Strukton, dat de rol die loonkosten spelen in de totale omzet
van het bedrijf, zijn teruggebracht. Zo was de verdeling 15 jaar geleden tussen arbeid/ materiaal/
onderaannemers nog ongeveer ⅓/ ⅓/ ⅓, tegenwoordig nemen de lonen nog maar 12% van de
totale omzet voor hun rekening. Dit terwijl de onderaannemers tegenwoordig meer dan 70%
voor hun rekening nemen van de totale omzet.
Dit betekent dat aan onderaannemers het meeste geld wordt uitgegeven, waarop dan ook de
meeste aandacht moet worden gericht. In de praktijk gaat dat nog wel anders. In de praktijk
wordt er aan het uitrekenen van de kleine posten en de manuren de helft van de tijd besteed,
terwijl dit maar 10% van de totale begroting betreft.
Het zou beter zijn meer aandacht aan de echt grote posten te besteden en al die kleine posten
aan de hand van kengetallen te berekenen. Hierdoor kunnen begrotingen veel sneller gemaakt
worden en dus ook meer begrotingen in dezelfde tijd.
Verder valt op dat het computerprogramma waar de inkoop mee werkt erg verouderd is en dat
gegevens moeilijk aan elkaar te koppelen zijn. Hierdoor is het veel werk om de gegevens zo te
ordenen dat er makkelijk een analyse van te maken is.
Het blijft erg belangrijk om een goed up to date beeld te houden van de markt om goede
prijzen te blijven bedingen.
Het steeds meer uitbesteden van werk heeft niet alleen gevolgen voor de mensen binnen, maar
ook de mensen buiten krijgen hierdoor een heel ander takenpakket.
De uitvoerder was vroeger iemand dit zijn timmerlieden aanstuurde en die de planning in de
gaten hield.
Tegenwoordig zijn er bijna geen eigen timmerlieden meer op de bouw, maar steeds meer
verschillende onderaannemers. Hierdoor moet de uitvoerder steeds meer de taak van een
manager gaan vervullen en wordt het technische steeds verder naar de achtergrond gedrukt.
Tevens wordt het de bouw steeds specialistischer en complexer, waardoor een uitvoerder nooit
meer van alle zaken verstand kan hebben. De planning wordt tegenwoordig ook krapper,
waardoor het steeds belangrijker wordt deze goed te bewaken. Dit vergt ook andere
kwaliteiten van een uitvoerder dan vroeger.
Kwaliteits- en Veiligheidscontrole zijn de afgelopen jaren ook heel belangrijk geworden. Dit is
een taak van de uitvoerder die 15 jaar geleden nog nauwelijks bestond. De uitvoerder heeft er
dus veel meer managementtaken bij gekregen. Hierdoor moet worden afgevraagd, of de
uitvoerder van tegenwoordig misschien wel een HBO-er moet zijn met management kwaliteiten,
in plaats van iemand die vooral sterk is op het technische kennis vlak.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk