De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Loopbandtraining bij mensen met een CVA

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Loopbandtraining bij mensen met een CVA

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: In 2003 waren er volgens het Nationaal Kompas Volksgezondheid 216.500
mensen met een cerebro vasculair accident (CVA). Doordat steeds meer mensen getroffen
worden door een CVA en minder mensen eraan overlijden, leven steeds meer mensen met de
gevolgen van een CVA.
Doel: Het doel van deze literatuurstudie is om de effectiviteit van loopbandtraining
vergeleken met reguliere looptraining op de loopsnelheid en loopvaardigheid bij mensen met
een CVA te onderzoeken.
Methode: In verschillende databanken op het internet is gezocht naar relevante studies. De
studies betreffen randomised controlled trials die loopbandtraining vergelijken met reguliere
looptraining. Aan de hand van de inclusie- en exclusiecriteria zijn de studies geselecteerd en
op de PEDroschaal beoordeeld voor methodologische kwaliteit.
Resultaten: In de helft van de studies had loopbandtraining een significante meerwaarde ten
opzichte van reguliere looptraining in het verbeteren van de loopsnelheid en loopvaardigheid.
In de andere helft van de studies leidde de loopbandtraining en reguliere looptraining tot
nagenoeg dezelfde toename en werden geen significante verschillen gevonden. Ook de
reguliere looptraining leidde in meerdere studies tot een functionele loopsnelheid die klinisch
relevant is.
Discussie: Er werd getraind met kleine onderzoeksgroepen in verschillende fases na het
CVA. In sommige studies waren de personen minder aangedaan dan in de andere studies. Dit
maakt het vergelijken van verschillende studies met elkaar moeilijk. In meerdere studies was
een adequate follow-up afwezig.
Conclusie: Geen eenduidig antwoord kan gegeven worden op de vraagstelling. Op basis van
de resultaten kan niet geconcludeerd worden dat reguliere looptraining vervangen zou moeten
worden door loopbandtraining. Niet één van de trainingen hoeft afgeschreven te worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk