De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Feedback geven met voorbedachten rade

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Feedback geven met voorbedachten rade

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De term feedback verwijst naar de terugkoppeling van informatie met als belangrijkste doel het uitvoeren van correcties bij volgende handelingen/bewegingen. Dit speelt dan ook een belangrijke rol binnen de fysiotherapie, doordat het geven van feedback essentieel is voor het aanleren van een motorische vaardigheid. Een vorm van feedback is Kennis van Resultaten (KR). In theorie zorgt de KR er voor dat de leerling/patiënt informatie krijgt over de eventuele discrepantie tussen het doel en het resultaat van de uitvoering. KR heeft een positief effect op motorisch leren. Er is alleen nog niet duidelijk welke frequentie van KR optimaal is voor het aanleren van een motorische vaardigheid, en welk effect deze frequentie heeft.
Vraagstelling: Welk effect heeft de frequentie van feedback, in de vorm van kennis van resultaten, op het aanleren van een motorische vaardigheid? Met de frequentie wordt hier bedoeld zowel de absolute KR, dus gegeven na elke oefening (100% KR), als ook de relatieve KR, wat betekend dat er niet na elke oefening KR wordt gegeven. Dit kan 33% zijn, maar ook 50%, of 80%. Hier is geen eenduidig percentage voor gekozen. De genoemde motorische vaardigheden zijn zowel grove motorische vaardigheden als fijne motorische vaardigheden.
Methode: Er is naar literatuur gezocht in de volgende elektronische databanken: PubMed, PEDro, Cochrane, Medline, Omega (Universiteit Utrecht), Cinahl, en de zoekmachine Google Scolar. Op basis van inclusiecriteria en exclusiecriteria is een selectie gemaakt uit de artikelen. De inclusiecriteria zijn: publicatiedatum vanaf 2003, minimale PEDro score 4, artikelen geschreven in Engels of Nederlands, in de onderzoeken wordt gebruik gemaakt van herhalingstesten. De exclusiecriteria zijn de onderzoeken naar participanten met aandoeningen, zowel lichamelijk als geestelijk. De kwaliteit van de artikelen is beoordeeld door middel van de Physiotherapy Evidence Database (PEDro-schaal). Uiteindelijk zijn er 5 RCT, 2 CT en een CCT geselecteerd. De kwaliteitsbeoordeling volgens de PEDro-schaal varieert van 5 t/m 8.
Resultaten: 6 Van de 8 onderzoeken laten een beter resultaat zien voor relatieve KR, bij het aanleren van een motorische vaardigheid. 4 daarvan tonen een significant verschil t.o.v. absolute KR. De 2 anderen, een CT en CCT, tonen ook een betere prestatie bij relatieve KR, echter niet significant. Er is 1 artikel dat geen verschil vindt in prestatie bij relatieve of absolute KR.
Conclusie: De frequentie van het geven van feedback is het meest effectief in de vorm van relatieve KR bij het aanleren van een motorische vaardigheid. Dit effect wordt zowel op grove als fijne motorische vaardigheden waargenomen, en wordt veroorzaakt doordat er bij relatieve KR meer gebruik wordt gemaakt van intrinsieke feedback.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk