De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Invloed van occlusietherapie op het psychosociale welzijn van kinderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Invloed van occlusietherapie op het psychosociale welzijn van kinderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van deze studie was om te onderzoeken wat de invloed van occlusietherapie is op het psychosociale welzijn van kinderen van vijf t/m tien jaar.
Materiaal en methode: van 9 november t/m 4 december 2009 werden kinderen van vijf t/m tien jaar die occlusietherapie ondergingen, gevraagd een enquête in te vullen. Ook de ouder/verzorger werd gevraagd een deel van de enquête in te vullen. Deze enquêtes bestonden uit meerkeuzevragen.
Resultaten: er werden 22 enquêtes afgenomen. De gemiddelde leeftijd van de kinderen was 6.23 jaar (standaarddeviatie 0.973). Zeventien kinderen (77,3%) vonden de oogpleister soms of altijd vervelend. Tien kinderen (45.5%) gaven aan soms moeite te hebben om werkjes te maken met de oogpleister en twee kinderen (9.1%) gaven aan hier altijd moeite mee te hebben. Vijf kinderen (22.7%) gaven aan gepest te worden met de oogpleister. Ook waren er twee ouders/verzorgers van andere kinderen die merkten dat hun kind gepest werd met de oogpleister. 40.9% van de kinderen gaf aan soms ruzie met de ouder/verzorger te hebben door de oogpleister en 18.2 % heeft altijd ruzie als de pleister op moet. Bij de ouders/verzorgers zei 40.9% een beetje spanning te ondervinden in de relatie met hun kind door de oogpleister.
Conclusie: uit dit onderzoek blijkt dat occlusietherapie invloed kan hebben op het psychosociale welzijn van een kind. Ongeveer een kwart van de kinderen blijkt gepest te worden met de oogpleister. Ook heeft de occlusietherapie bij ongeveer de helft van de gezinnen een negatieve invloed op de ouder–kind relatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingOogzorg
AfdelingParamedische Studies
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk