De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bewegingstherapie bij depressieklachten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bewegingstherapie bij depressieklachten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Achtergrond: Bewegingstherapie bij depressieklachten is steeds meer in opkomst. Sinds
de jaren ’70 is er veel onderzoek naar de effectiviteit van bewegingstherapie gedaan.
Doelstelling: Op basis van literatuurstudie een aanbeveling te geven over de meest
effectieve vorm, intensiteit, duur & frequentie van bewegingstherapie ter vermindering
van depressieklachten bij patiënten met deze klachten.
Methode: Literatuur is gezocht op databanken van Medline Ebsco, Pubmed,
Sportdiscus, Pedro en Picarta, met de zoektermen: depression, exercise, therapy,
physical endurance, questionnaires, running en physical activity.
Conclusie: Uit drie systematische reviews (Brosse et al. (2002), Lawlor et al. (2001) en
Dunn et al. (2001)) blijkt dat bewegingstherapie bij depressieklachten, gemeten op de
HRSD, BDI of CES-D, een afname van depressiesymptomen geeft ten opzichte van niet
behandelen. Bewegingstherapie geeft eenzelfde symptoomafname als medicatie en
cognitieve gedragstherapie. De bewegingstherapie bestond uit zowel duur- als
krachttraining.
RCT’s van Singh et al. (2001) en Penninx et al. (2002) laten zien dat zowel kracht- als
duurtraining depressieklachten significant verminderen. Het is aannemelijk dat training
met een frequentie van 3 keer per week, op een verbrandingsintensiteit van 17,5 kcal
per kilo lichaamsgewicht per week, gedurende 45-60 minuten per keer de voornaamste
trainingsparameters zijn.
Aanbeveling: Nader onderzoek op A-niveau van evidentie is noodzakelijk.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2006
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk