De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Realisatierapportage

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Realisatierapportage

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

VolkerRail Services onderhoudt landelijk in opdracht van ProRail het spoor. Het onderhoud van spoor is verdeeld in contractgebieden, VolkerRail is voor elf van deze contractgebieden verantwoordelijk. Tussen VolkerRail en ProRail zijn contractuele afspraken gemaakt omtrent het leveren van een realisatierapportage. Deze realisatierapportage wordt per regio (Alkmaar, Deventer, Utrecht) als onderdeel van de maandrapportage geleverd.

De afgelopen jaren zijn deze contracten geprofessionaliseerd wat een andere contractrelatie tussen klant en opdrachtgever tot gevolg heeft. De facturatie van uitgevoerd werk vindt plaats op basis van gerealiseerde units die verantwoord worden in de realisatierapportage. Als gevolg van een veranderde vraag vanuit de opdrachtgever dienen de voedende systemen (calculatie, onderhoudsmanagementsysteem en Business Intelligence) te worden beoordeeld op de functionele en technische inrichting en waar nodig worden aanpassingen doorgevoerd. De rapportageformats worden door de opdrachtgever ProRail in een Excelformat met gevalideerde waarden aangeleverd. Derhalve is een bredere benadering toegepast waarin zowel organisatorische als ICT gerelateerde vraagstukken aan de orde komen.

De knelpunten bij het produceren van de realisatierapportage zijn merendeels opgelost middels het bepalen van één oplossingsrichting binnen het project. Middels gebruik van de applicatie Maximo (onderhoudsmanagementsysteem) wordt de registratie van het uitgevoerde onderhoud vastgelegd en dient daarmee als basis om data te verzamelen en te bewerken. Met gebruik van de rapportagetool Oracle BI wordt de realisatierapportage gebouwd en geëxporteerd naar door de opdrachtgever voorgeschreven Ms Office Excel format. Het bepalen van de oplossingsrichting heeft ook geleid tot een uniforme werkwijze voor VolkerRail Services breed bij het produceren van de realisatierapportage.
De oplossingrichting heeft tevens de doelstelling om de realisatierapportage zoveel mogelijk geautomatiseerd tot stand te brengen gerealiseerd.

Om het nieuwe systeem voor het produceren van de realisatierapportage aan te laten sluiten op de wensen van de gebruikers is een lijst met functionaliteiten opgesteld. Zo is bepaald welke functionaliteiten gerealiseerd moeten worden. Na het bepalen van de functionaliteiten is het aanmaken van het functioneel- en technisch ontwerp gestart.
Het functioneel- en technisch ontwerp is gebaseerd op de vereiste functionaliteiten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingInformatica
AfdelingICT
Datum2010-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk