De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Praktijkgericht onderzoek en best practice ontwikkeling naar effectieve medicatiebegeleiding en medicatietrouwbevordering bij volwassenen met ADHD in een regionale GGZ-voorziening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Praktijkgericht onderzoek en best practice ontwikkeling naar effectieve medicatiebegeleiding en medicatietrouwbevordering bij volwassenen met ADHD in een regionale GGZ-voorziening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit verslag vindt u een weergave van een praktijkgericht onderzoek en een best practice ontwikkeling naar effectieve medicatiebegeleiding en het bevorderen van medicatietrouw bij volwassenen met ADHD in een regionale GGZ voorziening. In het najaar van 2006 werd gestart met het opzetten van een praktijkgericht onderzoek binnen de regionale ambulante afdeling volwassenenzorg van Dijk en Duin. Onderzocht is in een kwantitatief onderzoek hoe hulpverleners en cliënten de medicatietrouw en de medicatiebegeleiding in de lokale situatie ervaren. Bij nader inzien bleek een uitgebreid dossieronderzoek op dat moment niet realiseerbaar. Tegelijkertijd is gestart met een literatuuronderzoek naar factoren die de medicatietrouw beïnvloeden. Achteraf beschouwd was het wellicht raadzamer geweest te starten met het literatuuronderzoek. De opleidingseis was echter dat oriënterend praktijk onderzoek moest worden gedaan naar de relevante knelpunten in de dagelijkse praktijk.
Hierdoor ontstond de twijfel of het bevragen van collegae en patiënten wel voldoende was
gevoed door relevante achtergrond informatie over medicatietrouw in relatie tot ADHD.
Anderzijds werkte het wel motiverend om vroeg in deze fase bevestigd te zien dat uit de literatuur bleek dat het daadwerkelijk een groot multidimensioneel probleem. Dit verklaarde tevens waarom het lastig is om rond het bestudeerde thema geschikte interventies te vinden
en de implementatiekansen hiervan af te wegen. Er is krachtig bewijs dat het trouw gebruiken van medicatie (stimulantia) de belangrijkste peiler is in de ADHD behandelingen.
Over de hele wereld zijn diverse experts al jaren bezig om meer zicht te krijgen op de factoren die een rol spelen medicatietrouw bij psychiatrisch kwetsbare mensen en op het vinden van maatgerichte mogelijkheden om de medicatietrouw te bevorderen. In de directe
cliëntenzorg is een taak weggelegd voor hulpverleners om de laatste wetenschappelijke inzichten maatgericht aan te wenden in praktijk. Cohort studies en diverse casestudies tonen aan dat actieve strategieën noodzakelijk zijn om de medicatietrouw te bevorderen om het behandelrendement te optimaliseren. Dit projectverslag vormt een substantieel onderdeel van het nieuwe zorgprogramma ADHD voor volwassenen binnen de GGZ-instelling Dijk en Duin. Als resultaat van de zoektocht naar medicatietrouw bevorderende mogelijkheden bij
volwassen ADHD patiënten worden er op drie niveaus aanbevelingen gedaan. Deze zijn nader uitgewerkt in het ADHD zorgprogramma welke daadwerkelijk in september 2007 operationeel wordt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingVerpleegkundige Studies
PartnerGGZ Kijk en Duin Midden Kennemerland
Jaar2007
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk