De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Herstructurering 3½ hoog Utrecht Overvecht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Herstructurering 3½ hoog Utrecht Overvecht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doordat de huidige woningvoorraad van de 3½ hoog complexen, die in het bezit van Mitros zijn, niet meer aan de hedendaagse eisen voldoen, is door Mitros Advies vastgesteld dat de complexen aan renovatie toe zijn. Deze renovatie is noodzakelijk, omdat dagelijks onderhoud niet meer rendabel is. Om tot een definitief herstructureringsvoorstel te komen, is het allereerst van belang om een inventarisatie te doen van de desbetreffende bebouwing en haar omgeving. Ook het doen van een marktonderzoek, waarin ontwikkelingen voor Overvecht voor de komende jaren onderzocht worden en eventuele verkoopprijzen inzichtelijk worden gemaakt, is noodzakelijk.
Na deze inventarisatie en marktonderzoek te hebben gedaan zijn er enkele scenario’s opgesteld, te weten; doorexploiteren, laagrenovatie, middenrenovatie, hoogrenovatie, sloop/nieuwbouw, renovatie verkoop, uitponding en verkoop aan belegger.
Per cluster zijn na overweging van verschillende argumenten ten slotte één of meer scenario’s gekozen en is een plan ontstaan voor de herstructurering van de 3½ hoog complexen.
Voor cluster 1102, Oranjerivierdreef is gekozen voor hoogrenovatie (fase 5). Voor deze ingreep is een investering nodig van €2.500.000,00
Voor cluster 1103, Cantondreef e.o. is de uiteindelijke keuze gevallen op middenrenovatie (fase 4) en sloop/nieuwbouw incl. extra ontwikkelingen (fase 3). De totale kosten komen uit op een bedrag van €24.000.000,00. De opbrengsten komen uit op een bedrag van €14.500.000,00.
Cluster 1106, Santa Cruzdreef zal uitgepond (fase 1) worden. De kosten die bij de uitponding van toepassing zijn, komen uit op een bedrag van €1.500.000,00. De opbrengsten hiervan bedragen €7.000.000,00.
Bij cluster 1107, Agavedreef worden twee scenario’s toegepast, nl. middenrenovatie ( fase 7) en sloop/nieuwbouw, incl. realiseren van extra woningen (fase 8). De kosten om het project te realiseren bedragen €87.000.000,00. De opbrengsten zullen €66.500.000,00 zijn.
Voor cluster 1112, Neckardreef e.o. is gekozen voor uitponding (fase 2), hoogrenovatie en laagrenovatie (fase 6). De benodigde investering bedraagt €9.000.000,00. De opbrengsten van de uitponding komt uit op €10.000.000,00.
Deze gekozen scenario’s lossen per cluster de meeste problemen op, zowel bouwtechnisch als omgeving. Ze behalen dus het meeste rendement voor gebouw en omgeving.
Zoals bij de bedragen van de gekozen scenario’s te zien is, wordt er bij de herstructurering van de 3½ hoog complexen dus een verlies gemaakt van €26.000.000,00. Dit verlies is te onderbouwen, omdat bij veel complexen alleen maar kosten worden gemaakt doordat er renovatie plaatsvindt. Ook bij sloop/nieuwbouw zal een verlies optreden, omdat de huurwoningen die teruggeplaatst worden contant worden gemaakt en deze opbrengsten niet opwegen tegen de gemaakte kosten. Twee complexen worden uitgepond. Hierop wordt uiteraard wel winst gemaakt, maar deze opbrengsten zullen de kosten niet dekken.
Mitros moet echter wel bedenken dat na de herstructurering bij veel complexen huurverhoging doorgevoerd kan worden, hetgeen extra opbrengsten genereert in de toekomst. De extra ontwikkelingen die in of aan de woningen aangebracht worden en een verbetering voor de woning zijn, mogen worden omgezet in huurverhoging. Een bijkomend voordeel van deze herstructurering is dat de woningen de komende jaren bijna of geheel onderhoudsvrij zijn. Hierdoor worden de kosten voor het onderhoud beduidend lager.
Het totale verlies dat geleden wordt voor de gehele herstructurering oogt in de eerste instantie veel. Mitros gaat echter uit van een aanvaardbaar verlies van €40.000.000 per woning bij herstructureringprojecten, wil het project haalbaar zijn. Het herstructureringsvoorstel zoals wij die opgesteld hebben, komt uit op een verlies van €30.000.000,00 per woning.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwtechnische Bedrijfskunde
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersStichting Mitros
Jaar2005
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk