De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werken met negatieve druk : een positieve wending in de wondgenezing!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Werken met negatieve druk : een positieve wending in de wondgenezing!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het Mesos Medisch Centrum, sinds 1 april 2009 st. Antonius ziekenhuis, wordt al jaren gewerkt met negatieve druk therapie bij bepaalde type wonden. In dit praktijkgericht onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende vraagstelling: Is in het Mesos Medisch Centrum voldoende kennis en middelen aanwezig voor artsen en verpleegkundigen om met negatieve druk therapie te kunnen werken?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn vier kennisbronnen bevraagd met behulp van een wetenschappelijke methodiek, te weten:
1)gegevens uit een semi-gestructureerde vragenlijst,
2)kwantitatieve inhoudsanalyse van dossiers van 1-1-8 tot en met 30-9-8,
3)kwantitatieve inhoudsanalyse verricht in de consultvragen van de verpleegkundig specialist Stoma-, Wond-, Incontinentie- en Decubituszorg
4)een kwantitatieve inhoudsanalyse van het protocol VAC van het Mesos Medisch Centrum aan de hand van de criteria uit de structuur protocol ‘Protocollen en observatieschalen medisch technische handelingen’.
Het resultaat van de analyse van de kennisbronnen heeft geresulteerd in onvoldoende kennis en het niet kennen van internationale richtlijnen. In het Nederlands is geen onafhankelijke richtlijn aanwezig.
Er is een literatuurstudie verricht naar (inter)nationale richtlijnen en er is aan benchmarking gedaan bij vijf Nederlandse instellingen. De resultaten van dit onderzoek is de aanleiding geweest om een Nederlandse richtlijn te gaan schrijven.
Uiteindelijk is er in dit verslag een Nederlandse richtlijn negatieve druk therapie abdominale wonden ontwikkeld. Het was door tijdstekort ondoenlijk om een totale richtlijn te schrijven.
De richtlijn is beoordeeld door een expertteam welke ook hebben deelgenomen aan de benchmarking.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingVerpleegkundige Studies
Jaar2009
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk