De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Continuïteit van informatievoorziening bij kritische zorgprocessen Onderzoek naar een beoordelingsinstrument continuïteitsbeheer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Continuïteit van informatievoorziening bij kritische zorgprocessen Onderzoek naar een beoordelingsinstrument continuïteitsbeheer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de gezondheidszorg is sprake van een toenemende afhankelijkheid van geautomatiseerde informatievoorziening in de primaire bedrijfsprocessen. Binnen de patiëntenzorg is de beschikbaarheid van informatie essentieel voor patiëntveiligheid, maar ook voor aspecten als efficiëntie en kwaliteit van zorg. Voor een ziekenhuis is het dan ook van belang om inzicht te hebben in hoe het continuïteitsbeheer rondom deze informatievoorziening is geregeld. In dit onderzoek is een antwoord gezocht naar de vraag: “Hoe kan een ziekenhuis bij implementatieprojecten van zorgkritische ICT beoordelen of voldoende maatregelen zijn genomen voor het vaststellen en verminderen van risico's, beperken van gevolgen van incidenten en tijdig hervatten van werkzaamheden in het geval van uitval van deze systemen?” Om tot een antwoord te komen is het volgende proces doorlopen. Allereerst een literatuurstudie waarin belangrijke aspecten rondom Business Continuity Management en informatievoorziening in de gezondheidszorg in kaart zijn gebracht. Het gaat hierbij allereerst om de fasen welke in het proces continuïteitsbeheer van belang zijn; die van analyse, maatregelen, evaluatie, testen en onderhoud. Daarnaast ook regelgeving en standaarden op het gebied van informatiebeveiliging en continuïteitsbeheer. Voor de Nederlandse gezondheidszorg is NEN7510 belangrijk. Het is de norm die ook gevolgd moet gaan worden voor uitwisseling van patiëntgegevens in het kader van de landelijke EPD ontwikkelingen. De gevonden criteria zijn in interviews voorgelegd aan belanghebbenden binnen het UMC Utrecht. Hierbij is tot onderstaande definitieve lijst van criteria gekomen waaraan bestaande beoordelingsinstrumenten voor BCM getoetst kunnen worden.

Inhoudelijke aspecten
Risicoanalyse
Business Impact Analyse
Maatregelen
Evaluatie
Organisatie

Kwaliteitsaspecten
Efficiëntie
Objectief
Normerend
Valide
Voldoen aan regelgeving

Scope van meetinstrument
Meten op niveau bedrijfsproces (detailniveau)
Meten op proces patiëntenzorg (domein)
Meten op informatievoorziening

In het onderzoek zijn een vijftal bestaande beoordelingsinstrumenten voor BCM nader bekeken.
- Monitor Informatiebeveiliging 2.008
- NEN7510 checklist continuïteitsplanning
- Business Continuity Maturity Model
- BCI PAS56 Audit Workbook v2.0
- Checklist Code voor informatiebeveiliging

Toetsing aan de gedefinieerde criteria laat zien dat één van de instrumenten, de checklist Code voor Informatiebeveiliging, als beste instrument beoordeeld wordt, maar dat andere instrumenten ook hun specifieke kwaliteiten kennen. De volgende stap in het onderzoek is het combineren van de verschillende kwaliteiten in een nieuwe beoordelinginstrument voor continuïteitsbeheer. Dit instrument is voorgelegd aan stakeholders in het UMC Utrecht en twee andere vergelijkbare ziekenhuizen. Uit de gehouden enquête komen verschillende suggesties ter verbetering naar voren. In z‟n algemeenheid voldoet het instrument op aspecten van gebruik en het verschaffen van inzicht in de status van continuïteitsbeheer. Een casestudy, waarbij het instrument gebruikt is voor het beoordelen van een bestaand bedrijfsproces in het UMC Utrecht, valideert de bruikbaarheid.
Geconcludeerd kan worden dat het nieuwe beoordelingsinstrument een goed hulpmiddel is bij het geven van inzicht in continuïteitsbeheer rondom zorgkritische ICT-toepassingen. Aandacht is nog nodig voor vragen rondom implementatie van het instrument. Wie moet het gaan invullen, hoe past het in een breder beleid op het gebied van Business Continuity Management? Ook kan als vervolg van dit onderzoek het beoordelingsinstrument nog verder verbeterd worden, zowel waar het gaat om inhoudelijke aanscherping als in de presentatievorm.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingMaster of Informatics
AfdelingICT
PartnersUMC Utrecht
Jaar2008
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk