De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Social media als communicatie - instrument. Onderzoek: een online- strategie voor betere zichtbaarheid van de Fietsersbond op internet en het bereiken van nieuwe doelgroepen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Social media als communicatie - instrument. Onderzoek: een online- strategie voor betere zichtbaarheid van de Fietsersbond op internet en het bereiken van nieuwe doelgroepen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit adviesrapport heb ik geschreven voor de Fietsersbond. De Fietsersbond is één van de opdrachtgevers van mijn afstudeerstageplek 'Buiten de Lijnen', een communicatie- en adviesbureau in Utrecht. De opdracht is een online- strategie te ontwerpen voor de Fietsersbond om haar zichtbaarheid op internet te verhogen en daarmee de doelgroep te bedienen. Deze online-strategie wordt met name toegespitst op social media. De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd:
'Welke social media kan de Fietsersbond inzetten om meer zichtbaar te worden op internet, met als doel de huidige leden beter te bedienen, alsmede het ledenbestand te verbreden én te verjongen?'
Het onderzoek is drieledig:
1 vooronderzoek met als doel bekend worden met het begrip social media. Hiervoor is deskresearch gedaan en zijn twee deskundigen geïnterviewd
2 kwantitatief onderzoek met als doel inzicht krijgen in internetgebruik en gebruik van social media. Hiervoor zijn enquêtes verspreid in de digitale nieuwsbrief van de Fietsersbond, geabonneerden zijn leden en geïnteresseerden.
3 kwalitatief onderzoek met als doel inzicht krijgen in het internetgedrag van tien geïnterviewden (niet leden van de Fietsersbond) en hoe de Fietsersbond daarop kan inspelen.
Uit het vooronderzoek kwam naar voren dat goed inspelen op de behoeftes van doelgroepen het voordeel is van communiceren op internet, waardoor zij beter kunnen worden bediend. Bovendien kunnen media op internet nauwkeurig gemeten worden op effectiviteit. Belangrijk bij het inzetten van social media is de kwaliteit en niet kwantiteit. Het beheren van die middelen en actief gebruik ervan bepalen voor een groot deel de effectiviteit.
In het kwantitatieve onderzoek viel op dat het gebruik van internet en de manier van het gebruik vaak afhankelijk is van de leeftijd. Zo zijn jongeren (20 -39 jaar) en de middelbare groep (40 - 59 jaar) veel actiever op social media, dan ouderen (60 - 70 jaar en ouder).
Het merendeel van de respondenten vindt dat de Fietsersbond meer zichtbaar moet worden op internet. Respondenten vinden o.a. twitter, forum, nieuwsgroepen en een weblog geschikte social media voor de Fietsersbond.
Opvallend resultaat uit het kwalitatieve onderzoek was dat de korte afstandfietser (functionele ritten minder dan 10 km., gemiddeld 4 keer per week) zichzelf niet als fietser ziet. Dit is een voorbeeld van de redenen waarom zij de Fietsersbond niet bij zichzelf vinden passen. De Fietsersbond is er volgens hen voor de lange afstandfietser(ritten langer dan 10 km.) of een recreatieve fietser. Hieruit kan geconcludeerd worden dat korteafstandfietsers zichzelf geen fietsers voelen, waardoor zij zich niet betrokken voelen bij de Fietsersbond.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnersFietsersbond; Buiten de Lijnen
Datum2010-06-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk