De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een tenniselleboog, is fysiotherapie nodig of overbodig?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een tenniselleboog, is fysiotherapie nodig of overbodig?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Doelstelling
De doelstelling van deze review is concluderen wat de meest effectieve
behandelmethode is bij patiënten met laterale epicondylalgie. Fysiotherapie is in
review vergeleken met de non-operatieve interventies: corticosteroïdeninjecties,
afwachtend beleid en bracen.
Methode
Er is in de databases Pubmed ,Cochrane Library, Embase, PiCarta, EBSCO,
Googlescholar en Pedro gezocht naar onderzoeksartikelen die over het onderwerp
laterale epicondyalgie gingen. De artikelen die in aanmerking kwamen voor inclusie
zijn a.d.h.v. de lijst van Pedro gescoord op methodologische kwaliteit.
In de gebruikte artikelen is geen onderscheid gemaakt in typen tennisellebogen.
deze review is dat daarom ook niet gedaan.
Onder fysiotherapie wordt in dit artikel verstaan: alle mogelijke behandelingen
(ultrageluid, manipulaties, oefeningen, fricties) die een fysiotherapeut binnen
vakgebied kan en mag uitoefenen. Bracen wordt niet verstaan onder fysiotherapie,
maar wordt beschreven en vergeleken als aparte interventiemethode.
Resultaten
10 artikelen voldeden aan de inclusiecriteria. De kwaliteit varieerde van 5 tot 8
Pedrolijst en ze hadden een level of evidence van I of II.
Na 6 weken is corticosteroïdeninjectie de meest effectieve behandeling. Fysiotherapie
heeft betere resultaten na zes weken in vergelijking met de bracegroep. Alleen
dagelijkse activiteiten is er een beter resultaat gevonden voor de behandeling met
brace. Na 52 weken is fysiotherapie de meest effectieve behandeling gevolgd door
afwachtend beleid. Corticosteroïdeninjecties laten een sterke daling in effectiviteit
zien na 6 tot 26 weken. Na 52 weken zijn zij minder effectief dan fysiotherapie of
afwachtend beleid. Tevens zijn er na 52 weken geen significante verschillen tussen
fysiotherapiebehandelingen en de behandelingen met een brace. Er zijn
significante verschillen in kosteninterventies tussen de vier interventiemethodes.
Conclusie
Aan de hand van de gebruikte literatuur, met een score van minimaal vijf op de
Score en met een level of evidence van I of II, kan geconcludeerd worden dat
behandeling met corticosteroïdeninjecties de meest effectieve interventie op de
termijn is. Op de lange termijn hebben fysiotherapie en een afwachtend beleid
gunstigste resultaten. Corticosteroïdeninjecties laten wel een sterke daling
effectiviteit zien na 6 tot 26 weken. Na 52 weken zijn zij ook minder effectief
fysiotherapie of een afwachtend beleid. Er is geen significant verschil in effectiviteit
gevonden tussen een afwachtend beleid en fysiotherapie. De kostenverschillen tussen
fysiotherapiebehandeling, corticosteroïdeninjectiebehandeling en een afwachtend
beleid zijn niet significant. Fysiotherapie kost minder dan bracen. Significant
verschil niet.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk