De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nieuw doel voor doelenplein.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Nieuw doel voor doelenplein.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De reden dat wij een onderzoek hebben verricht naar het Doelenplein en omgeving en hiervan een plan hebben opgesteld is dat de gemeente Schoonhoven heeft besloten dat het plein op korte termijn gerevitaliseerd moet worden omdat het geen uitstraling heeft. Voor dit gebied zijn al verschillende plannen gemaakt, deze plannen zijn nooit gerealiseerd, omdat de plannen op veel bezwaar stuitten van omwonenden en diverse organisaties in Schoonhoven. Bovenstaand probleem dient opgelost te worden door onderstaande doelstellingen:

1. Het opstellen van een onderzoek naar de gedachtegangen van de verschillende partijen, en de conclusie hiervan verwerken tot een maatschappelijk haalbaar plan.
2. Het opstellen van een basisplan wat tegemoet komt aan de gewenste extra voorzieningen voor de binnenstad, dat de stad een meerwaarde geeft. Het plein moet naast functionaliteit ook voldoende maatschappelijk draagvlak krijgen, harmoniëren met de binnenstad en de beleving van zoveel mogelijk betrokkenen. Het nieuwe Doelenplein moet een versterking zijn van het stedelijke karakter en tevens een overgang vormen naar de groene zone van de stad (het stadspark).

Aan de hand van bovengenoemde doelstellingen is een onderzoek opgesteld en een bijbehorend ontwerp gemaakt wat leidt tot een plan wat voldoet aan bovenstaande doelstellingen. Uit de inventarisatie van het plangebied, de inventarisatie tussen belanghebbende partijen en de voorgaande plannen zijn de volgende uitgangspunten opgesteld:
• Het totale plangebied is te grootschalig om in één keer uit te voeren. Het plangebied verkleinen tot het Doelenplein en direct omliggende bebouwing.
• Beeldbepalende en karakteristieke bebouwing behouden. Dit zijn het Doelenhuis, het voormalige Zusterhuis, de Kazerne, het dienstencentrum en het naastgelegen appartementengebouw.
• Alleen de basisschool de Koningin Emma zal voorlopig in de binnenstad blijven. De basisschool de Krullevaar zal verdwijnen. De Jan Kortlandschool zal blijven vanwege zijn beschermde status en zal een sociale functie behouden.
• De supermarkt is een dissonant op het plein.
• De pakhuisjes aan de Lopikerstraat en Varkensmarkt passen goed in het beeld, deze dienen gerenoveerd te worden.
• Behoud van goed functionerende bebouwing, zoals de ouderenwoningen ‘de Zevender’. Ook het stadspark moet zijn groene en open karakter behouden.
• Er dienen een aantal nieuwe functies op en rondom het plein gerealiseerd te worden. Winkels op de begane grond, gestapelde woningbouw. Intensief ruimtegebruik.
• De winkelroute verlengen vanuit de Lopikerstraat langs het Doelenplein.
• Het plein moet zijn functie als weekmarkt behouden en eventueel ook voor evenementen.
• Het Doelenhuis is het meest markante gebouw op het Doelenplein en dient als maatstaf voor nieuwe bebouwing.
• In het nieuwe ontwerp dient rekening te worden gehouden met de voormalige stadsmuur en de overige archeologische aspecten om en rondom het Doelenplein.
• De parkeervoorziening op en rondom het Doelenplein dient beter geregeld te worden. Door blauwe zone, parkeergarage of parkeren elders in het centrum.

Aan de hand van deze uitgangspunten is een stedenbouwkundig ontwerp opgesteld en een bouwdeel uitgewerkt. Als ruimtelijk concept is het stedelijke karakter van de binnenstad doorgetrokken richting het Doelenplein. Zo wordt het stedelijk karakter versterkt rondom het Doelenplein en ontstaat een stedelijk plein met hoge wanden. Het plein wordt verplaatst naar de westzijde en georiënteerd op het Doelenhuis en de Doelenstraat. Het plein krijgt een andere richting. Door de parkeerfunctie ondergronds te maken verdwijnt het weinig strelende beeld als parkeerplaats en ontstaat er een nieuw en levendig plein met nieuwe voorzieningen. Het Doelenhuis krijgt zijn oorspronkelijke functie als horeca gelegenheid terug en er wordt een nieuwe openbare functie op het plein te gesitueerd. Nu ontstaat een levendig plein met veel looprichtingen naar en over het Doelenplein. In de nieuwe bebouwing, tegen de binnenstad aan, zijn nieuwe winkeltjes gesitueerd en ontstaat een winkelcircuit over het Doelenplein. De oude stadsmuur wordt opgenomen in de nieuwe bebouwingsstructuur, zo wordt een stukje historie van Schoonhoven als oude vestingstad zichtbaar. Er wordt een appartementencomplex met een verweving naar het groene park aan de rand van de binnenstad geplaatst, zo ontstaat de overgang van het stedelijke karakter naar de groene zone. Op deze manier wordt tevens de vraag naar extra woningen beantwoord. Vanuit het stedenbouwkundig ontwerp is voor het zuidelijk bouwblok een ontwerp opgesteld. Het ontwerp is opgesteld vanuit de geformuleerde voorwaarden en uitgangspunten uit het stedenbouwkundig plan zoals in het kort weergegeven op onderstaande tekening.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnerArjan Verstoep buro voor bouwkunde
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk