De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is het effect van longrevalidatie waarbij het uithoudingsvermogen en de spierkracht worden getraind op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van COPDpatiënten?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat is het effect van longrevalidatie waarbij het uithoudingsvermogen en de spierkracht worden getraind op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van COPDpatiënten?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: Patiënten met COPD hebben een verminderde inspanningstolerantie waardoor zij in
hun dagelijkse activiteiten beperkt raken. Het verbeteren van het inspanningsvermogen is een
onderdeel van de longrevalidatie, waarbij het trainen van uithoudingsvermogen en kracht centraal staan.
Doel: nagaan in hoeverre de longrevalidatie waarin
uithoudingsvermogen en spierkracht worden getraind bij COPD-patiënten bijdraagt aan een
verbetering in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.
Methode: In de databases van Cochrane, Pedro, Pubmed en Science Direct is gezocht naar
artikelen. In de zoekacties zijn de volgende zoektermen gebruikt: COPD, Quality of Life,
Pulmonary Rehabilitation, Endurance Training en Strength Training. De inclusiecriteria waar
de artikelen aan moesten voldoen was dat de diagnose COPD gesteld was door een longarts,
dat het uithoudingsvermogen, kracht of een combinatie van deze trainingsvormen als
interventie werd gebruikt, de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven gemeten werd met
de Chronic Respiratory Disease Questionnaire (CRDQ) en de artikelen bij voorkeur
gepubliceerd waren tussen 2003 en 2008. Van de artikelen die hiermee gevonden zijn, zijn er
twee systematische reviews en vier RCT’s geselecteerd om de vraagstelling mee te kunnen
beantwoorden.
Om de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven te kunnen beoordelen zijn artikelen
gebruikt die de vragenlijst Chronic Respiratory Disease Questionnaire hanteren in hun
onderzoeken. Dit is een ziektespecifieke vragenlijst met vier domeinen: dyspneu,
vermoeidheid, emotie en beheersing.
Resultaten: In ieder onderzoek komt naar voren dat in het domein dyspneu de meeste
verbetering optreedt. Deze is bij duur-, kracht en combinatietraining van significante waarde,
namelijk met een verschil van minimaal 0,5 punt in score in het domein dyspneu van de
CRDQ. Deze verbetering is het grootst bij krachttraining. De domeinen vermoeidheid en
emotie laten een verbetering zien, maar deze is niet bij elke interventie significant. Zo is in het
domein vermoeidheid deze verbetering wel significant bij duur- en krachttraining, maar niet
bij combinatietraining. In het domein emotie is deze verbetering significant bij kracht- en
combinatietraining, maar niet bij duurtraining. In het domein beheersing laat geen enkele
interventie een significante verbetering zien.
Conclusie: Het trainen van het uithoudingsvermogen, de spierkracht of een combinatie
daarvan geven een verbetering in de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van COPDpatiënten.
Om een uitspraak te kunnen doen welke trainingsvorm het meest effectief is, is nog
niet voldoende evidentie bekend.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk