De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waar mensen en belangen samenkomen.

Communicatieonderzoek Rabobank Nederland, Directoraat Groep ICT

Rechten:

Waar mensen en belangen samenkomen.

Communicatieonderzoek Rabobank Nederland, Directoraat Groep ICT

Rechten:

Samenvatting

De afdeling Communicatie van Groep ICT opereert als stafafdeling. De afdeling bestaat uit 13 professionals met een duidelijke verdeling van portefeuille en aandachtsgebieden. Zij bedienen samen alle medewerkers binnen het Directoraat Groep ICT en leveren een bijdrage aan: (1) de samenwerking en verbinding tussen de afdelingen binnen Groep ICT. (2) Uitstraling van het imago naar de eindgebruikers van Groep ICT (lokale banken, centrale eenheden en gelieerde instellingen). (3) Uitstraling van het imago van Groep ICT naar buiten toe. De interne communicatiestructuur binnen Groep ICT is in 2010 gewijzigd. Zo is er een digitaal magazine, Focus 3.0, gelanceerd voor alle medewerkers binnen Groep ICT. De Groep ICT site is voorzien van een ander contentmanagementsysteem, SharePoint, en management heeft een eigen management site gekregen. De vraag of deze nieuwe ontwikkelingen aansluiten bij de behoefte van de medewerkers staat in het onderzoek centraal. Aan de hand van deze situatie is de volgende beleidsvraag geformuleerd: 'Hoe kan de interne communicatiemix een goede balans vormen tussen dat wat het management wil en dat waar de medewerkers behoefte aan hebben? Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is er een onderzoek uitgevoerd door middel van verschillende onderzoeksmethoden, te weten literatuuronderzoek, digitale enquêtes, interviews en groepsdiscussies. Hierdoor is inzicht verkregen in zowel de visie op interne communicatie binnen de verschillende Directoraten van Rabobank Nederland als de wensen en behoeften van de medewerkers. De conclusies uit zowel het kwantitatieve als kwalitatieve onderzoek komen samen in drie knelpunten: (1) Discongruentie tussen doel en middelen. De communicatieafdeling heeft als doel, door een mix van mondelinge en digitale communicatiemiddelen, de medewerkers te informeren en de samenwerking tussen de verschillende afdelingen te bevorderen. De middelen die op dit moment ingezet worden, hebben echter alleen als doel het informeren van de medewerkers. (2) Daarnaast worden de middelen op een verkeerde wijze ingezet. Discongruentie tussen inspanning en behoefte. Uit de verschillende onderzoeken valt te concluderen dat de communicatiestructuur binnen Groep ICT op dit moment ingericht is aan de hand van haalinformatie. Het RaboWeb wordt hierbij gezien als slagader. Binnen dit intranet zijn talloze sites waarop informatie te vinden is. Het aantal zenders van informatie neemt toe. Ondanks de vele sites en zenders, blijft de Groep ICT site een hoge prioriteit krijgen binnen de communicatieafdeling: er wordt veel tijd en aandacht in de site gestoken. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de informatie en de nieuwsartikelen op de Groep ICT site worden gelezen. Echter geeft merendeel van de medewerkers aan dat ze de Groep ICT site wekelijks bezoeken. Dat het bezoek slechts wekelijks is, komt omdat men na het opstarten niet getriggerd wordt om door te klikken. (3) Discongruentie tussen verantwoordelijkheid en mogelijkheid.
Medewerkers geven aan zich verantwoordelijk te voelen voor het halen van informatie, maar dit is echter niet altijd mogelijk door de veelheid aan informatie, tijd of werkdruk. Kortom: ze willen de informatie wel halen, maar het wordt hen niet gemakkelijk gemaakt. De nadruk binnen de visie op interne communicatie van Groep ICT ligt op haalinformatie. Hét middel dat hierbij ingezet wordt is de Groep ICT site. Op dit moment wordt het de medewerkers door de hoeveelheid van informatie, hoge werkdruk en gebrek aan tijd, niet gemakkelijk gemaakt om de informatie te halen. Om de visie te ondersteunen zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: Communicatie Groep ICT 2.0. Aanbevolen wordt dat de communicatieafdeling van Groep ICT een voorbeeldfunctie gaat vervullen op het gebied van social media, omdat ze anders links en rechts wordt ingehaald op dit vlak. De grootste groep medewerkers neemt passief deel op Yammer. Door Yammer kunnen echter suggesties en ideeën worden verzameld. Het is van belang dat de communicatieafdeling de medewerkers gaat stimuleren, ondersteunen en monitoren. 'Wake up met Groep ICT!' De medewerkers geven aan een actieve trigger nodig te hebben om een bezoek te brengen aan de Groep ICT site. Als gevolg van de lage bezoekfrequentie van de Groep ICT site, in combinatie met de hoog gespannen verwachtingen vanuit de communicatieafdeling, wordt het versturen van een digitale nieuwsbrief aanbevolen. Efficiënte samenwerking. Veel nieuwsartikelen worden ad hoc zelf door de communicatiemedewerkers geplaatst, waardoor er geen overzicht is wie wat plaatst en wie waar verantwoordelijk voor is. Er wordt aanbevolen om de fte binnen de communicatieafdeling ten opzichte van de Groep ICT site efficiënter in te zetten, met doel het creëren van helderheid en structuur. Optimaliseren van de Groep ICT site. De medewerkers geven aan een zoekfunctie op de Groep ICT site te missen. Door het verbeteren van de structuur op de Groep ICT site zal de vindbaarheid van informatie verhoogd worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnersRabobank Nederland, Directoraat Groep ICT, Communicatieafdeling.
Datum2011-06-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk